Pakkaamisen kustannukset

Pakkauksista ja pakkaamisesta aiheutuvat merkittävät kustannukset tuotteiden valmistajille. Siksi pakkauksista aiheutuvat kustannustekijät on tärkeä tiedostaa. Henkilöstökulut ovat luonnollisesti merkittävä kuluerä, mutta pakkaamohenkilöstön määrä riippuu tuotteiden, tilausten ja tilausrivien lukumäärästä, keräilymenetelmästä (lajittelu-/ pakkaamistarve) ja lähetysten jaksotuksesta sekä pakkausmateriaalin hankinnasta ja hävittämisestä käytön jälkeen.

Parhaimman ja kustannustehokkaimman pakkauksen ja pakkaustavan valinta on strateginen valinta. Pakkaaminen voidaan toimintona hoitaa esimerkiksi heti tuotannon jälkeen tai pakkaaminen voidaan ulkoistaa. Pakkausratkaisuihin vaikuttavat tuotteen ominaisuudet, tuotantomäärät, markkina-alueet, jakelulogistiikka ja henkilöstön osaaminen. Erityisesti vientiyrityksessä voi olla perusteltua huolehtia tuotteiden kuluttajapakkaamisesta vasta kohdemaassa, jolloin pakkauksiin voidaan helposti merkitä kyseisen maan edellyttämät merkinnät.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä korostetaan pakkaamisen edullisia kokonaiskustannuksia tuotteen suojaamisen, helpon käsittelyn ja ympäristötekijöiden lisäksi. Jos tuotelasti vahingoittuu kuljetuksessa, vakuutukset yleensä korvaavat menetykset. Rahdinkuljettaja toki vastaa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tiekuljetussopimuslain (TKSL) mukaisesti. On kuitenkin syytä huomata, että rahdinkuljettaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat riittämättömästä tai viallisesta kuljetuspakkauksesta, tuennan aiheuttamista vaurioista, kollien puutteellisista käsittelymerkinnöistä tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta.

Tuotevaurioista aiheutuu yleensä myös epäsuoria kustannuksia. Tällaisia ovat muun muassa ongelman selvittelystä johtuvat lisätyöt ja heikentynyt asiakastyytyväisyys. Yritykset eivät kuitenkaan aina tule ajatelleeksi, että esimerkiksi pelkästään suojamuovin käytön vähentäminen voi huomattavasti pienentää kustannuksia ilman että tuote vahingoittuu. Suojamuovin käytön vähentämistä on luonnollisesti tärkeä puntaroida suhteessa kuljetusvaurioihin, jotta pakkausmateriaalin määrän vähentäminen ei johda kuljetusvaurioiden ja edelleen kuljetuskustannusten lisääntymiseen.

Pakkausten moduulimitoituksen tavoitteena on tehokas tilankäyttö jakelun kaikissa vaiheissa. Tällöin on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä, kun esimerkiksi hukkatilalta vältytään. Moduuliajattelu perustuu 600 mm x 400 mm:n pohjamittaan ja sen kerrannaisiin ja jako-osiin. Moduulimitoitetut pakkaukset sopivat standardinmukaisiin käsittelyvälineisiin, kuormatiloihin ja hyllyihin. Moduulimitoitettujen pakkausten avulla on mahdollista rakentaa kuormia, joissa tuotteet tukevat toisiaan. Moduulimitoitettujen pakkausten ansiosta vältetään lavanylitykset ja kuormat voidaan käsitellä automaattisesti. Automatisointi puolestaan parantaa kustannustehokkuutta.