Toimituslausekkeen valinta

Toimituslauseke on osa kauppasopimusta, jonka osapuolia ovat myyjä ja ostaja. Oikeasta toimituslausekkeesta vastaavat viime kädessä myyjän ja ostajan kustannusvastuulliset päättäjät, kuten myynti- ja ostojohtaja. Logistiikkaorganisaatio voi konsultoida myyjää tai ostajaa, mutta päätös on myyjän ja ostajan välinen.

Ulkoinen tai sisäinen logistiikkaorganisaatio ei saa korjata tai muuttaa toimituslauseketta ilman toimeksiantajan eli myyjän tai ostajan toimeksiantoa tai lupaa.

Toimituslauseke on myös toimeksianto yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle logistiikkaorganisaatiolle. Se kertoo, mitä velvollisuuksia logistiikkaorganisaation tulee täyttää myyjän tai ostajan puolesta.

Toimituslausekkeen tulee vastata sovittua toimitustapaa ja noudettua käytäntöä. Incoterms-toimituslauseke määrittelee sekä myyjän että ostajan kymmenen velvollisuutta. Niistä tärkeimmät ovat toimituksen tapahtuminen, kustannusten jakautuminen, ja riskin siirtyminen. Jos mainitut kolme seikkaa ovat sovitut, yleensä ongelmaa ei ole. Toisaalta, jos joku niistä on sopimatta, ongelma ei ratkea toimituslausekkeen perusteella.

  • Toimitus = mihin saakka myyjä määrää ja vastaa tavarasta ja mistä alkaen ostaja määrää ja vastaa tavarasta
  • Kustannukset = mitkä toimituskustannukset kuuluvat myyjän ja mitkä ostajan maksettaviksi
  • Riski = uhka siitä, että tavaran vaurioituu tai tuhoutuu kuljetuksen aikana, toimitus myöhästyy tai merikuljetuksen aikana tapahtuu yhteishaveri

Kun myyjä ja ostaja valitsevat toimituslauseketta, he voivat keskittyä päättämään toimitushetkestä, kustannusten jaosta ja riskin siirtymisestä. Tarjouksen ja tilauspyynnön työstäminen kauppasopimukseksi käy sujuvasti, jos oikea toimituslauseke on mukana alusta alkaen.

Myyjä ja ostaja voivat yrityksissään helpottaa oikean toimituslausekkeen valintaa päättämällä etukäteen, mitkä toimituslausekkeet sopivat yhtiön myynti- ja ostostrategiaan. Samoin yritys voi mahdollisesti päättää, mitkä toimituslausekkeet eivät sovi käytettäviksi.

Alla on vuokaavio, joka opastaa oikean toimituslausekkeen valintaan. Kaavio on pelkistetty eikä se kata kaikkia toimituslausekkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä:


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi