Turvattu kuljetusketju lentokuljetuksissa

Kaikkeen lentorahtiin on kohdistettava turvatoimia. Turvatoimet voivat olla joko turvatarkastuksia tai rahdin kuljettamista valvotussa ja turvatussa kuljetusketjussa aina lähettäjältä lentoyhtiölle saakka. Jos ketjua ei voida varmistaa tai on syytä olettaa lentorahtina kuljetettavaan tavaraan kohdistuneen epäilyttäviä toimia jo varmistetussa kuljetusketjussa lähetys on ohjattava turvatarkastukseen ennen ilma-alukseen lastaamista.

Valvova viranomainen (Traficom) myöntää kuljetusketjuun osallistuvalle yritykselle turvatoimia koskevan viranomaishyväksynnän ja valvoo siten lentorahdin turvallisuutta Suomessa. Hyväksynnän voi saada Valvottu edustaja tai Tunnettu lähettäjä.

Tunnettu lähettäjä

Tunnetuksi lähettäjäksi katsotaan viejä, jonka menettelyt ovat turvasääntöjen ja vaatimusten mukaiset mahdollistaen rahdin kuljetuksen millä tahansa ilma-aluksella. Yksi uudistuvan kansallisen turvaohjelman merkittävimmistä muutoksista on Tunnettujen lähettäjien hyväksyntä- ja nimeämismenettely. Uuden asetuksen (300/2008) myötä Tunnettujen lähettäjien hyväksynnän ja nimeämisen suorittaa vain asianmukainen viranomainen. Lisäksi mm. koulutus- ja tietoisuusvaatimuksia on lisätty.

Jotta viejä voidaan hyväksyä Tunnetuksi lähettäjäksi, sen on toimitettava valvovalle viranomaiselle ilmailun turvanormeja koskevat tiedot ja viejälle on tehtävä toimipisteessään viranomaistarkastus, jossa varmistetaan, että viejä noudattaa vaadittuja normeja. Viejän täyttäessä asetuksen vaatimukset, valvova viranomainen myöntää Tunnettu lähettäjä-hyväksynnän. Hyväksyntä on toimipaikkakohtainen ja määräaikainen.

Tuntematon lähettäjä

Ilman Tunnetun lähettäjän hyväksyntää viejää pidetään Tuntemattomana lähettäjänä, jonka asettama lentorahti on aina osoitettava turvatarkastukseen ennen ilma-alukseen lastaamista.

Valvottu edustaja -hyväksyntä

Valvottu edustaja on huolintaliike tai kuljetusyritys, joka suorittaa ilmailuviranomaisen hyväksymät tai vaatimat turvavalvontatoimenpiteet lentorahdille tai lentopostilähetyksille. Hyväksyntä on voimassa koko EU-alueella.

Virallista tietoa löytyy Traficomin sivujen kautta.