Kuivat irtolastit

Tässä osiossa käsitellään erilaisia rahtausvaihtoehtoja irtolastien laivakuljetuksille. Irtolastit jakautuvat tankkialuksien nestemäisiin aineisiin ja tämän kirjoituksen aiheena oleviin kuiviin irtolasteihin.

Maailman kauppalaivastosta reilusti yli puolet on erikoistunut kuljettamaan erilaisia irtolasteja. Yhteistä näille lasteille on niiden vähäinen arvo verrattuna jalostettuihin tuotteisiin. Kuivista lasteista merkittävimmät ovat:

 • rautamalmi
 • hiili
 • vilja
 • fosfaatti
 • bauksiitti

Meritse kulkee lisäksi muun muassa:

 • metalliromua
 • suolaa
 • sementtiä
 • erilaisia rikasteita
 • metsäteollisuuden tuotteita
 • sekä monia raaka-aineita ja mineraaleja
ESL Shipping, M/S Viikki.

Rahdin kuljettajan valinta

Rahdinkuljettajaa valittaessa otetaan yhteys suoraan alueella toimiviin varustamoihin tai käytetään apuna rahtimeklareiden osaamista.

Meklaria valittaessa kannattaa keskustella useamman kanssa. On hyvä varmistua, että valitulla meklariyrityksellä on suorat yhteydet alueella toimiviin varustamoihin, sillä useamman meklarin ketju nostaa komissiokustannuksia. On tärkeää, että valittu meklari toimii aktiivisesti kuivien irtolastien markkinoilla halutun kokoisessa alus-segmentissä ja tuntee tarkoin varustamoiden kaluston ja toiminnan tason.

Myös satamien, joihin kuljetetaan, tuntemus on osa meklarin ammattitaitoa.

Oma laiva

Laivan omistaminen on kauaskantoinen strateginen päätös, sillä varustamotoiminta sitoo merkittävästi pääomaa ja henkilöstöresursseja.

Toisaalta aluksen kustannustaso pääoma-, päivä- ja matkakuluineen voi tarjota kilpailukykyisen vaihtoehdon eri tavoin rahdatulle tonnistolle. Omassa taseessa olevan laivan voi vaihtoehtoisesti vuokrata bare boat -sopimuksella rahoittajalta. Tonnistoverotuksen hyödyntäminen edellyttää, että varustamolla on tonnistoa omassa taseessa.

Kuljetustarpeen vaihdellessa kannattaa omistaa ainoastaan se määrä kalustoa, jonka arvioi pystyvänsä kaikissa olosuhteissa työllistämään, ja rahdata tarvittaessa lisää kapasiteettia.

Aluksen miehittämisen ja teknisen hoidon voi ulkoistaa, mutta miehitykseen liittyvät tuet edellyttävät kuitenkin, että miehistön työnantaja on suomalainen yritys. Kaupallinen operointi kannattaa yleensä pitää omassa hallinnassa.