Kuivat irtolastit

Tässä osiossa käsitellään erilaisia rahtausvaihtoehtoja irtolastien laivakuljetuksille. Irtolastit jakautuvat tankkialuksien nestemäisiin aineisiin ja tämän kirjoituksen aiheena oleviin kuiviin irtolasteihin.

Maailman kauppalaivastosta reilusti yli puolet on erikoistunut kuljettamaan erilaisia irtolasteja. Yhteistä näille lasteille on niiden vähäinen arvo verrattuna jalostettuihin tuotteisiin. Kuivista lasteista merkittävimmät ovat:

 • rautamalmi
 • hiili
 • vilja
 • fosfaatti
 • bauksiitti

Meritse kulkee lisäksi muun muassa:

 • metalliromua
 • suolaa
 • sementtiä
 • erilaisia rikasteita
 • metsäteollisuuden tuotteita
 • sekä monia raaka-aineita ja mineraaleja
ESL Shipping, M/S Viikki.

Rahdinkuljettajan valinta

Rahdinkuljettajaa valittaessa otetaan yhteys suoraan alueella toimiviin varustamoihin tai käytetään apuna rahtimeklareiden osaamista.

Meklaria valittaessa kannattaa keskustella useamman kanssa. On hyvä varmistua, että valitulla meklariyrityksellä on suorat yhteydet alueella toimiviin varustamoihin, sillä useamman meklarin ketju nostaa komissiokustannuksia. On tärkeää, että valittu meklari toimii aktiivisesti kuivien irtolastien markkinoilla halutun kokoisessa alus-segmentissä ja tuntee tarkoin varustamoiden kaluston ja toiminnan tason.

Myös satamien, joihin kuljetetaan, tuntemus on osa meklarin ammattitaitoa.