SOLAS-konttipunnitukset merituonnissa

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 1.7.2016 voimaan astuneet maailmanlaajuiset Solas-turvamääräykset koskevat myös merituontia. Kaikki järjestön alaiset valtiot ovat valmistelleet tahollaan SOLAS-määräysten täytäntöönpanoa ja käytäntöön soveltamista.

Suomessa asiaa valvova viranomainen on Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto).

Edustajamme ovat lähtöpäässä informoineet myyjiä kontin vahvistetun bruttomassan (Verified Gross Mass = VGM) virallisesti hyväksytystä määrittämisestä ja oikeellisesta ilmoitusmenettelystä ja avustavat myyjiä/toimittajia.

Valtaosa Kaukoidän ja Intian niemimaan tuonnista on FOB -ehdolla. Tällöin myyjä on vastuussa sekä VGM:n (Verified Gross Mass = VGM) virallisesti hyväksytystä määrittämisestä ja oikeellisesta ilmoitusmenettelystä että VGM-menettelystä aiheutuvista kuluista.

Huolinta-alan maailmanlaajuinen katto-organisaation FIATA on antanut allaolevan ohjeellisen listan perustuen Incoterms 2010:een. Siitä ilmenee onko myyjä vai ostaja vastuussa VGM-menettelystä aiheutuvista kuluista. Kuitenkin myyjä ja ostaja voivat keskenään vapaasti sopia asiasta toisinkin.

Party responsible for VGM, INCOTERM

Buyer

EXW Ex Works
FCA Free Carrier

Seller

FAS Free alongside Ship
FOB Free on Board
CPT Carriage paid to
CIP Carriage and Insurance paid to
CFR Cost and Freight
CIF Cost, Insurance and Freight
DAT Delivered at Terminal
DAP Delivered at Place
DPU Delivered at Place Unloaded
DDP Delivered Duty paid

Huom. EX WORKS -ehto ei ole suositeltava käytettäväksi kansainvälisissä kuljetuksissa eikä myöskään VGM-menettelyn kannalta.

Kun toimituslauseke on FCA, myyjä saattaa luovuttaa lastin merirahdinkuljettajalle, jolloin hän on tietoinen kuljetustavasta.