Lentokuljetusverkostot

Tänä päivänä lentoyhtiöiden verkostot ovat dynaamisia kokonaisuuksia, joiden muotoa ja tiheyttä säätelevät nopealla syklillä muun muassa kysyntä, Open Skies-politiikka, protektionismi, kustannukset, kehittyvä lentokonetekniikka sekä lentoyhtiöiden allianssit.

Lentorahtien globaalit volyymit jakaantuvat huolitsijoiden ja integraattoreiden kesken (pikakuljetus- eli kuriiriyhtiöt). Huolitsijat käyttävät lentorahtinsa kuljettamiseen kaupallisia reittiyhteyksiä. Pääosa tästä volyymista kulkee matkustajakoneilla. Integraattorit puolestaan hyödyntävät kuljetuksissaan pääosin omaa verkostoaan ja laivastoaan.

Lentoyhtiöt, huolitsijat ja integraattorit operoivat usein koontikeskuksia (Hub). Hub-toiminnalla pyritään saavuttamaan erilaisia mittakaava- ja synergiaetuja keskittämällä toimintoja kuten rahdinkäsittelyä, konsolidointia ja hankintaa samaan toimipisteeseen. Globaalisti merkittävimpiä lentorahdin hubeja ovat Hong Kong, Memphis ja Shanghai. Euroopassa tärkeitä hubeja ovat Pariisi, Frankfurt ja Luxemburg.

Aasian merkitys maailman talouden veturina näkyy myös lentorahdin alueellisen painopisteen muutoksena kuten ao. HUB-volyymien vertailu globaalisti 10 suurimman lentokentän osalta osoittaa:

2011 2010 2009 Muutos HUB
Hong Kong 1 2  1 lentorahti
Memphis 2 1 -1 integraattori
Shanghai 3 3 lentorahti
Incheon 4 4 lentorahti
Anchorage 5 5 integraattori
Paris 6 10  4 lentorahti
Frankfurt 7 8  1 lentorahti
Dubai 8 7 -1 lentorahti
Tokyo 9 9 lentorahti
Louisville 10 6 -4 integraattori
Airports Council Int’l

Allianssit ovat yhteenliittymiä kahden tai useamman lentoyhtiön kesken. Alliansseilla lentoyhtiöt pyrkivät parantamaan yhteyksiään alueille, joihin näillä ei ole lainkaan omia yhteyksiä tai kysyntä on rajoitettua ja konsolidoituminen siten perusteltua. Merkittävimmät allianssit ovat Star Alliance, SkyTeam ja OneWorld.