Suomen vesitieverkko

Suomessa on yleiselle vesiliikenteelle ylläpidettyjä rannikkoväyliä yhteensä noin 8 200 km ja sisävesiväyliä 8 000 km eli yhteensä noin 16 200 kilometriä. Näistä väylistä kauppamerenkulun väyliä on noin 3 900 km.

Valtaosasta Suomen vesitieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii Väylä. Kaikkiaan on kartoille merkittyjä yleisiä kulkuväyliä Suomessa yhteensä noin 19 500 kilometriä.

Saimaan järvialueelta merelle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 31 muuta sulkukanavaa.

Väylänpidossa otetaan huomioon niin kauppamerenkulun kuin muunkin vesiliikenteen tarpeet. Toiminnan pääpaino on väylästön ylläpidossa.

Rannikon kauppamerenkulun väylänpidosta ja jäänmurrosta aiheutuvat kustannukset katetaan väylämaksuilla.

Suomen tärkeimmät vesitiet (Väylä, 2020).

Sivun lähde: Väylä.