Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne

TILANNE 1.7.2022

Tunnetuista syistä johtuen liikenne keskeytetty. Tulemme päivittämään sivut lähitulevaisuudessa.

Venäjän rautatieverkosto on maailman suurin yhdistäen Trans-Siperian radan kautta Euroopan ja Aasian. Venäjän ja IVY-maiden rautatieverkostossa on kaikkiaan lähes 20000 rautatieasemaa, joten kuljetukset saman raideleveyden omaavan Suomen kanssa toimivat erittäin hyvin.

Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne muodostaa Suomen rautatieliikenteen volyymista lähes 30 prosenttia.

Tuontiliikenne koostuu pääosin kemian, metalli -ja metsäteollisuuden tuotteista ja raaka-aineista.

Suomesta Venäjälle ja muihin IVY-maihin viedään paperia ja kartonkia, kemian ja metalliteollisuuden tuotteita ja teknologiateollisuuden tuotteita merkittäviin investointikohteisiin.

Transitoliikenne rautateitse on pääosin Venäjän vientiä Suomen kautta länteen. Rautatietransitona kuljetetaan kemikaaleja, lannoitteita ja metalliteollisuuden tuotteita

Suomen ja Venäjän rautatieliikenteen ratkaisuja

Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen on saatavilla muun muassa seuraavia ratkaisuja ja palveluja:

  • Kontti- ja vaunukuljetukset Suomesta Venäjälle ja muihin IVY-maihin sekä päinvastoin
  • Transitokuljetukset Suomen satamien ja terminaalien kautta
  • Suorat tehdaslastaukset- ja purkaustoiminnot
  • Varastointi- ja terminaalipalvelut
  • Ympärivuorokautinen vaunujen seuranta ja raportointi
  • Erikoiskuljetukset rautateitse; reittisuunnittelu, kuljetusluvat, lastaukset ja varastoinnit
  • Laaja yhdistettyjen kuljetusten tarjonta
  • Huolinta- ja dokumentaatiopalvelut

Kuvia

Trukki lastaa junanvaunua.
Sama raideleveys mahdollistaa toimivat ja kustannustehokkaat tehdaslastaukset
Kontteja tavaravaunun päällä.
Konttiliikenne Trans-Siperian radalla kasvaa nopeasti.
40' vaunu tankkikonttikuljetuksille.
Kemian teollisuuden tuotteista merkittävä osuus kuljetetaan tankkikonteilla.
VOK avovaunu.
Avovaunuilla kuljetetaan sekä massatavaraa että koneita ja laitteita.
VOSK 120 ton 8 akselinen vaunu.
Rautateitse kuljetetaan paljon projektitoimituksia. Monipuolisella vaunukalustolla voidaan kuljettaa erityisen suuria ja painavia lähetyksiä.