Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne

Yli kolmasosa tavaraliikenteen kuljetuksista on Venäjän liikenteeseen liittyvää. Sen merkitys koko kuljetusjärjestelmälle on siis erittäin suuri.

Suurin osa Venäjältä saapuvasta liikenteestä on kemian, metsä- ja metalliteollisuuden raaka-aineita. Venäjän suuntaan kuljetetaan pääasiassa paperi- ja metalliteollisuuden vientituotteita.

Venäjältä saapuvan transiton päävirrat ovat kemian ja metalliteollisuuden kuljetuksia. Ne ohjautuvat pääasiassa Vainikkalan raja-asemalta Kymenlaakson satamiin ja Vartiuksen raja-asemalta Kokkolaan.

Suomen ja Venäjän rautatieliikenteen ratkaisuja

Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen on saatavilla muun muassa seuraavia ratkaisuja ja palveluja:

  • Kontti- ja vaunukuljetukset rautateitse Suomen, Baltian ja Euroopan kautta Venäjälle, IVY:n ja Mongoliaan sekä päin vastoin
  • Suorat tehdaslastaukset- ja purkaustoiminnot
  • Tehokkaat ja osaavat logistiikkaterminaalit ja satamat
  • Ympärivuorokautinen vaunujen seuranta ja raportointi
  • Erikoiskuljetukset rautateitse; reittisuunnittelu, luvat, lastaukset ja varastoinnit
  • Laaja yhdistettyjen kuljetusten tarjonta
  • Terminaalipalvelut pakatuille tuotteille, irtotavaralle sekä konteille
  • Huolinta- ja dokumentaatiopalvelut

Valikoima katettuja vaunuja 122-161 m3

Päivittäiset lähdöt monipuolisella vaunukalustolla helpottavat lähtö- ja määrämaan aikataulutusta

Sama raideleveys mahdollistaa toimivat ja kustannustehokkaat tehdaslastaukset

Konttiliikenteestä Suomen ja Venäjän kaupassa suurin osa muodostuu tankkikonttiliikenteestä

Mahdollisuus erikoiskuljetuksiin lisää projektien toimitusvarmuutta