Tulo- sisä ja lähtölogistiikka

Materiaalien ja tuotteiden kulkiessa läpi yrityksen, puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan käsitteitä.

Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka.

Tulologistiikka (Inbound Logistics)

Tulologistiikan ensimmäinen vaihe on hankintatoimi. Tulologistiikkaan sisältyvät tavaran vastaanotto, tarkastus, purkaminen ja varastoon sijoittaminen.

Sisälogistiikka (Inhouse Logistics)

Sisälogistiikalla tarkoitetaan materiaalien ja tuotteiden käsittelyä oman organisaation sisällä silloin, kun kyse ei ole tulo- tai lähtölogistiikasta. Sisälogistiikan toimintoja ovat muun muassa kokoonpano ja laitteiden huolto.

Lähtölogistiikka (Outbound Logistics)

Lähtölogistiikkaan kuuluvat varastosta keräily ja pakkaaminen sekä lastauslaiturilta eteenpäin lähtevä jakelu ja kuljetus. Lähtölogistiikkaan sisältyvät myös paluulogistiikka ja lisäarvopalvelut. Lisäarvopalveluja ovat esimerkiksi tuotteiden lajitteluun, pakkaukseen, huoltoon ja kierrätykseen liittyvät palvelut.