Tulo- ja lähtölogistiikka

Materiaalien ja tuotteiden kulkiessa läpi yrityksen, puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. Lue sisälogistiikkaa käsittelevä laaja artikkelimme. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan käsitteitä.

Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka.

Tulologistiikka (Inbound Logistics)

Tulologistiikan ensimmäinen vaihe on hankintatoimi. Tulologistiikkaan sisältyvät tavaran vastaanotto, tarkastus, purkaminen ja varastoon sijoittaminen.

Sisälogistiikka (Intralogistics)

Sisälogistiikka on tehtaan, terminaalin, tai varaston aitojen sisäpuolella tapahtuvaa materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa sekä niiden kehittämistä. Lue sisälogistiikkaa käsittelevä laaja artikkelimme.

Lähtölogistiikka (Outbound Logistics)

Lähtölogistiikkaan kuuluvat varastosta keräily ja pakkaaminen sekä lastauslaiturilta eteenpäin lähtevä jakelu ja kuljetus. Lähtölogistiikkaan sisältyvät myös paluulogistiikka ja lisäarvopalvelut. Lisäarvopalveluja ovat esimerkiksi tuotteiden lajitteluun, pakkaukseen, huoltoon ja kierrätykseen liittyvät palvelut.