Verkkokaupan perustaminen

Tässä artikkelissa kuvataan erilaisia vaihtoehtoja verkkokaupan tekniselle toteuttamiselle sekä muita verkkokaupan perustamiseen liittyviä seikkoja.

Verkkokaupan tekninen toteutus

Verkkokauppaohjelmisto on monisyinen järjestelmä, jollaisen rakentaminen alusta alkaen on merkittävä ohjelmistoprojekti. Asiakkaalle kaupan pitäisi olla helppokäyttöinen, miellyttävän näköinen ja luottamusta herättävä. Kauppiaalle kaupan pitäisi niin ikään olla helppokäyttöinen, jotta tilausten käsittely ja tuotevalikoiman ylläpito sujuisi ongelmitta.

Verkkokaupan teknistä toteutusta pohdittaessa voisi asiaa lähestyä seuraavan viitteellisen jaon kautta:

 • Oman, räätälöidyn verkkokauppaohjelmiston rakentaminen
 • Valmiin kaupallisen tai Open Source -ohjelmiston omatoiminen käyttöönotto
 • Valmiin kaupallisen tai Open Source -ohjelmiston käyttöönotto ostopalveluna
 • Ulkoistettu verkkokauppa-alusta

Oma verkkokkauppaohjelmisto

Oma verkkokauppa-alusta on perusteltua silloin, kun verkkokauppaan ollaan tekemässä merkittävää panostusta ja kaupalla tavoitellaan massiivisia myyntimääriä. Oma ohjelmisto voidaan rakentaa juuri omien tarpeiden mukaiseksi, mutta toisaalta verkkokauppa-alustan ohjelmistoprojektiin joudutaan luonnollisesti sijoittamaan paljon resursseja. Lisäksi kaupan auettua tarvitaan henkilöstöä, joka ylläpitää tekniikkaa ja ohjelmistoa.

Valmis ohjelmisto omatoimisesti

Verkkokauppakäyttöön on olemassa runsaasti valmiita ohjelmistoja, joista osa on maksullisia ja osa avoimeen lähdekoodiin perustuvia, maksutta saatavilla olevia ohjelmistoja. Valmista ohjelmistoa hyödyntämällä voidaan supistaa ohjelmistokehitykseen kuluvaa aikaa, eli kauppa saadaan nopeammin käyttöön.

Open Source -ohjelmistojen etuna on lähdekoodin vapaa muokattavuus, eli tarvittaessa ohjelmistoa voidaan muokata ja räätälöidä omiin tarpeisiin. Edelleen tarvitaan teknistä ylläpitoa, eli valmiisiin ohjelmiin julkaistaan aika ajoin päivityksiä, ja lisäksi kauppaa on hyvä kehittää eteenpäin esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisen perusteella.

Verkkokauppaohjelmistoja ovat esimerkiksi

 • Magento Community Edition (Open Source)
 • WordPress + WooCommerce (Open Source)
 • Drupal Commerce (Open Source)

Valmis ohjelmisto ostopalveluna

Jos halutaan minimoida tekniseen kehitykseen ja ylläpitoon sitoutuvia resursseja, voidaan valmiiseen ohjelmistoon perustuva verkkokauppa tilata joltain asiaan erikoistuneelta yritykseltä.

Tilaus voi hoitua niin sanotusti avaimet käteen -periaatteella, eli verkkokauppatoteuksiin erikoistunut yritys asentaa tilaajan puolesta verkkokauppaohjelmiston sovitusti räätälöitynä, jonka jälkeen tilaaja pääsee käyttämään valmista alustaa. Luonnolisesti tässä ratkaisussa ollaan riippuvaisia ulkopuolisesta toteuttajasta aina päivitysten ja teknisen ylläpidon yhteydessä.

Ulkoistettu verkkokauppa-alusta

Useat toimijat tarjoavat valmista, omilla palvelimillaan ylläpidettyä verkkokauppaohjelmistoa, jonka käyttöönotto onnistuu erittäin nopeasti. Tämä ratkaisu on teknisesti huolettomin, koska palveluntarjoaja vastaa tekniikasta ja ohjelmiston ylläpidosta. Miinuspuolena voi olla verkkokaupan ominaisuuksien ja ulkoasun rajoittuneet muokkausmahdollisuudet ja mahdollinen lukittautuminen valittuun palveluntarjoajaan, eli rakennetun kaupan siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle tai alustalle voi olla työlästä.

Soveltuvia palveluja ovat esimerkiksi:

 • Holvi (kotimainen)
 • MyCashflow (kotimainen)
 • Shopify
 • Finqu (kotimainen)

Maksutavoista

Helppo maksaminen madaltaa ostamiskynnystä, ja siksi olisi tärkeää pohtia huolella, mitä maksutapoja verkkokauppaan integroidaan. Yleisimmät maksutavat ovat:

 • Verkkopankkimaksut
 • Luottokorttimaksut
 • Postiennakko
 • Bussiennakko
 • Sähköpostilasku

Maksutapojen käyttöönotto maksaa, ja esimerkiksi eri pankkien verkkomaksutoimintoihin liittyvien sopimusten tekeminen ja tekninen lisääminen verkkokauppaan on työlästä. Helpompaa on hyödyntää valmiita palveluja, joiden avulla saa yhdellä sopimuksella esimerkiksi kaikkien pankkien verkkopankkimaksut ja luottokorttimaksut käyttöön.

Maksupalveluja tarjoavia yrityksiä ovat Checkout, Paytrail ja Maksuturva.

Logistiset ratkaisut

Tavaran toimittaminen asiakkaalle edellyttää verkkokaupassa uusia ratkaisuja. Tähän liittyen lue erillinen artikkelimme Verkkokaupan logistiikka.