Hardship Clause

Hardship clause koskee tilanteita, jolloin ulkoisten olosuhteiden muutos asettaa sopimusosapuolen kohtuuttomiin vaikeuksiin velvollisuuksiensa täyttämisessä.

Lähtökohta on, että kummallakin osapuolilla on velvollisuus täyttää sopimus, vaikka se olisikin vaivalloisempaa kuin sopimusta tehtäessä oletettiin. Jos kuitenkin velvollisuuksien täyttäminen on kohtuuttoman vaikeaa syystä, jota lausekkeeseen vetoava ei voinut estää, osapuolten tulee neuvotella sopimusehdoista uudelleen.

Lauseke velvoittaa osapuolet neuvottelemaan sopimusehtojen muutoksista, jotta sopimus voidaan täyttää. Tuloksena voi olla uusi sopimus tai sopimuksen irtisanominen.

Lauseke on tyypillisesti käytössä pitkäaikaisissa sopimuksissa, esim. merikuljetuksissa, mutta se voidaan sisällyttää myös muihin pitkäkestoisiin sopimuksiin.

Hardship clausen on määritellyt Kansainvälinen Kauppakamari. Lausekkeen tarkka kuvaus ja ohjeet sen käytöstä löytyvät Kauppakamarin verkkosivuilta.