Pikakuljetusyritysten tarjoamat huolintapalvelut

Pikakuljetusyritys toimii osana laajempaa kokonaisuutta ja tulliselvittää asiakkaan lähetyksen toimitusta varten. Yritys myös osaltaan varmistaa, että tullimaksu ja verot lasketaan oikein. Tavarat pääsääntöisesti tulliselvitetään sähköisesti käyttäen hyväksi pikakuljetusyritysten tarjoamia sähköisiä huolintapalveluita (esim Paperless Trade, PLT, Electronic Customs Invoice, Commercial Invoice data integration) sekä, milloin mahdollista, hyödyntäen lähtö- ja määrämaan tullien sähköisiä asiointirajapintoja.

Tulliselvitys aloitetaan jo silloin, kun lähetys on vielä matkalla, ja se perustuu lähetyksen tietoihin sekä sähköisesti liitettyihin asiakirjoihin (esim. kauppalasku). Kustannukset tulliselvityksestä jakautuvat ostajan ja myyjän välillä riippuen toimitusehdosta, jonka lähetyksen lähettäjä on valinnut.  Usein yritysten välisessä kaupassa normaali tulliselvityspalvelu sisältyy automaattisesti pikakuljetuspalvelujen hintoihin. Joitakin poikkeuksia tästä kuitenkin on.

Esimerkkejä tarjottavista palveluista:

  • tuonti- ja vientiselvitys
  • muodollinen tulliselvitys
  • tullausvaltuutus
  • tullausasiakirjojen valmistelu
  • moninimikkeisten lähetysten tulliselvitykset
  • väliaikainen varastointi
  • Tullin oikaisut, kiintiö- ja lisenssineuvonta
  • pikakuljetusyrityksen tullivakuuksien käyttö tulli- ja arvonlisäveromaksuissa

Suomen Tulli tarjoaa verkossa toimivaa tuontitullauspalvelua, jonka käyttö pikakuljetusten osalta mahdollistaa asiakkaan itse tekemän tullauksen ja tullien/verojen maksun.

Vuosina 2020-2025 tapahtuu Euroopassa merkittäviä tullausjärjestelmien muutoksia. Näiden vuoksi on entistä tärkeämpää että lähetyksillä olevat sisällön kuvaukset, kauppalaskujen tiedot sekä lähetystiedot ovat heti alusta saakka oikein. Ihanteellisessa tapauksessa kaikki lähetyksen tullaukseen liittyvät tiedot (esim kauppalaskun tiedot) on toimitettu kuljetusyritykselle rivitason sähköisenä tietona. Näin erityisesti pikakuljetuksille mahdollistetaan entistä tehokkaampi ja täsmällisempi lähetysten tullauskäsittely

Esimerkkejä Tullausjärjestelmien muutoksista ovat mm. tuotitullauksen muutokset Suomessa, joista tarkemmin infoa Tullin omilta sivuilta. Myös Euroopan komission tullauskäytäntöjen uudistukset vaikuttavat merkittävästi Eurooppalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden lähetysten tullikäsitelyyn. Esimerkkinä tästä EU:n komission verkkosivu saapuvan tavaran turvatietoilmoituksista (ICS2).