Lentorahdin hinnoittelu

Kysynnän ja tarjonnan suhde on suurin vaikuttava tekijä lentorahdin kustannusrakenteessa. Tämä vaikutus ylittää jopa kuljetusetäisyyden vaikutuksen. Toimitusnopeus muodostuu käytännössä reititysvalinnasta ja reitityksen pohjalta kustannusten muodostuminen määräytyy siten, että niin sanotut suorat lennot (ei välilaskuja) edustavat kustannuksiltaan korkeampaa tasoa kuin reititykset ja nopeudet, joihin vaaditaan enemmän toimitusaikaa. Lähetyksen sisältö saattaa edellyttää erityisolosuhteita tai -käsittelyä, joilla on kustannusvaikutus. Sekä rahdinmaksajan että valitun huolitsijan ostovoimalla tai kuljetusvolyymilla on merkitystä kustannuksiin.

Epäsuoria kustannusvaikuttajia ovat lähetyksen tai yksittäisten pakkausten mitat ja painot, jotka saattavat sulkea pois tiettyjä reititys- tai nopeusvaihtoehtoja. Suurimman osan maailman lentorahdista kulkiessa matkustajakoneiden ruumissa kapasiteetin yleinen saatavuus saattaa vaihdella matkustajamäärien ja näiden kuljettamien matkatavaroiden mukaan. Lentoyhtiöt priorisoivat universaalisti matkatavarat rahdin edelle. Myös sääolosuhteet saattavat supistaa suunniteltua rahtikapasiteettia. Turvallisuustekijänä lentokoneiden polttoainekuormia saatetaan nostaa huonon sään varalta, jolloin lentokoneiden rahdinkantokyky vähenee vastaavassa suhteessa.

Lentorahdin yleisiä kustannussuoritteita on useita. Rahdin hinta määritetään toimituksen brutto- tai tilavuuspainon mukaan per kg -muotoisena maksuna. Lentorahdin tilavuuspaino poikkeaa muista kuljetusmuodoista globaalin standardin ollessa 1 m3 = 167 kg. Lähetyksen tilavuuspainon ylittäessä bruttopainon, rahtiveloitus määritetään tilavuuspainon mukaisesti. Lentorahdin veloitusperuste on yleisesti kg-pohjainen, jossa kg-hinta tippuu painoluokan noustessa. Yritys- ja tapauskohtaisia poikkeuksia toki esiintyy. Alan perinteinen standardi esimerkkihinnoin on seuraavan kaltainen (hinnat per kg):

Minimi-45kg+45kg+100kg+250kg+300kg+500kg+1000kg
60,003,002,001,000,900,800,700,60

Terminaalikäsittelymaksu kohdistetaan tavaran kuormaukseen tai purkuun lentokoneesta ja on myös muodoltaan kg-pohjainen. Turvamenettely- tai turvatarkastusmaksu veloitetaan lentorahtilähetyksen turvatarkastustoimenpiteistä (vain viennissä). Vaarallisten aineiden tarkastusmaksut veloitetaan pakkausten, asiakirjojen ja merkintöjen mukaisesta käsittelystä ja tarkastuksista.

Lentorahdin yleisinä rahtilisinä pidetään polttoainelisää, jonka lentoyhtiö on sitonut valitsemaansa ja ilmoittamaansa muuttuvaan indeksiin. Lisäksi veloitetaan riskilisää, eräänlaista vakuutuspreemiota, joka alun perin muodostui korjausliikkeeksi 9/11 terroritapahtumia seuranneen lentoyhtiöiden vakuutustarpeen äkillisen ja rajun nousun aiheuttamaan kustannusten nousuun. Kasvava ilmailuun ja kuljetuksiin ylipäätään kohdistuva terrorismin ja rikollisuuden uhka ylläpitävät riskilisän ylläpidon perusteita.