Tilauksesta valmistus (MTO)

Tilauksesta valmistettaessa (MTO eli Make to Order) tilauksen kohdennuspiste (OPP) sijaitsee syvällä tuotannossa: tuote valmistetaan (lähes) alusta valmiiksi tuotteeksi asti asiakkaan tilauksen pohjalta. Lopputuotevarastoa ei ole, vaan tuotannon varastot ovat keskeneräistä tuotantoa sekä materiaaleja, komponenttejä ja osia.

MTO

Tilauksesta valmistus on tyypillinen ratkaisu tilanteissa, joissa tuotantomäärä on suhteellisen pieni verrattuna eri lopputuotevaihtoehtojen määrään. Tällöin lopputuotevarasto ei ole käytännössä mahdollinen: kaikkien eri lopputuotevarianttien varastointi vaatisi suhteettoman paljon sitoutunutta pääomaa ja aiheuttaisi paljon kustannuksia. Jo varastotila voi olla rajoittava tekijä.

Tilauksesta valmistettaessa asiakkaan kokema toimitusaika on huomattavasti pidempi kuin varasto-ohjautuvassa tuotannossa, ja usein myös selkeästi pidempi kuin tilauksesta kokoonpantaessa. Tilauksesta valmistus valitaan tilauksesta kokoonpanon sijaan esimerkiksi tilanteissa, joissa tuote ei sovellu moduloitavaksi tai sitä ei ole moduloitu, tai mikäli tuotantomäärät ovat niin pienet että modulien varastointi ei olisi taloudellisesti järkevää.

Tilauksesta valmistus mahdollistaa hyvin laajan tuotevalikoiman. Varastoon sitoutuu suhteellisen vähän pääomaa, koska varasto on osina ja komponentteina, ei valmiina tuotteina. Kaikki keskeneräinen tuotanto liittyy johonkin asiakastilaukseen, mikä pienentää riskiä. Tuotannon työmäärä voi vaihdella eri ajankohtina voimakkaastikin, koska tuotannon aktiviteetit riippuvat tilauksista. Käytännössä tämä hallitaan tuotannon määrän vaihtelulla, mikä vaatii joustavia tuotantoresursseja, ja/tai kysynnän mukaan vaihtelevilla toimitusajoilla.

Puhtaimmillaan tilauksesta valmistus tarkoittaa sitä, että tuote on suunniteltu valmiiksi ja siitä on olemassa piirustukset ja työohjeet. Käytännössä rajaviiva tilauksesta valmistettavien ja tilauksesta suunniteltavien tuotteiden välillä ei ole aina täysin ehdoton, vaan tilauksesta valmistettaville tuotteille voidaan tehdä pienimuotoista suunnittelutyötä. Tilauksesta valmistettaville tuotteille voidaan myös ostaa osia tai materiaaleja tilauskohtaisesti. Jos pääosa osista tai materiaaleista ostetaan asiakkaan tilauksen laukaisemana, voidaan puhua myös tilauksesta ostosta tuotantotapana (Purchase to order tai Buy to order).