Multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset

Erilaiset multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset, joissa sovelletaan useita eri kuljetusmuotoja ja vaarallisen aineen kuljetuksissa näiden jokaisen vak-määräyksiä, ovat yleisiä. Tällöin on lähettäjän ja kuljetusta järjestävän toiminnanharjoittajan, kuljetuksen suorittajan, oltava etukäteen hyvin selvillä aiotusta reitistä ja eri kuljetusmuotojen vaatimuksista, samoin kuin kansallisista määräyksistä, alueellisista erityisolosuhteista ja mahdollisista rajoituksista.

Kuljetus- ja huolintaliikkeiden jatkuvana haasteena onkin kehittää kuljetusreittinsä ja verkostonsa sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat nykyaikaisen kaupankäynnin ja logistiikan vaatimuksia vaatimuksia ja reagointi äkillisiin muutoksiin tapahtuu nopeasti.

Suomen pohjoinen sijainti Eurooppaan nähden vaikuttaa siihen, että kaikessa täältä ja tänne suuntautuvassa vaarallisten aineiden kuljettamisessa on hallittava yleensä vähintään kansalliset määräykset ja kansainväliset maantie- ja merikuljetuksen säännöstöt, eli VAK, ADR/RID-määräykset ja IMDG-koodi.

Kun lähdetään kauemmaksi eli suuntana Kaukoitä tai Amerikan manner, vaaditaan vähintään kansallisten maantie- ja kansainvälisten meri- ja yleensä myös ilmakuljetusten osaamista eli VAK, IMDG-koodi ja IATA-DGR-määräykset.

Voidaan täydellä syyllä todeta, että nykyaikaisessa huolinta-ja logistiikkayrityksessä ei enää selvitä ilman turvallisuusneuvonantajaa, jonka on pakollisen maantiekuljetussäännöstön osaamisen lisäksi hallittava ainakin jonkin verran merikuljetusmääräyksiä eli IMDG-koodia, eikä IATA-DGR:nkään hallitseminen edes jollain tasolla ole pahitteeksi. Ja näiden määräysten toisiinsa liittyvät rajapinnat, eli ne harmaat alueet, on hallittava hyvin.

Sama pätee myös vaarallisten aineiden kansainvälistä kauppaa käyviin lähettäjä- ja ostajayrityksiin, sillä määräysten ymmärtäminen varmistaa kuljetusten oikean varustelemisen ja turvallisuuden kaikkien kuljetusmuotojen määräysten edellyttämällä tavalla. Pienten ja keskisuurten yritysten on hyvä selvittää omien tuotteidensa osalta, osto- ja myyntitoimessa, miten paljon vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten osaamista vähintään vaaditaan ja hankkia se ajoissa. Tätä osaamista on nykyisin tarjolla myös ostopalveluna siihen erikoistuneilta yrityksiltä.

Yhdistetyissä kuljetuksissa on tärkeää muistaa perussääntö, että kuljetuspakkauksen ja varoitusmerkintöjen tulee aina täyttää kuljetusreitillä tiukimman sovellettavan kuljetusmuodon vaatimukset. Myös dokumentteja tarvitaan sitten useampia, jokaiselle kuljetusmuodolle yleensä omansa. Sähköinen dokumentointi ja digitalisaatio on vasta saapumassa mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

Esimerkiksi Suomesta Malesiaan kuljetettava vaarallisen aineen lähetys saattaa huolinta- ja logistiikkayrityksen käyttämistä reiteistä ja verkostosta riippuen kulkea maantiellä, merellä ja ilmassa; joskus jopa rautateillä.

On hyvä huomata ostotoimessa jo riittävän varhaisessa vaiheessa, että erityisesti ostettaessa tavara Suomeen Ex Works -kuljetusehdolla, vastaanottajan rahdilla ja jouduttaessa soveltamaan useita kuljetusmuotoja yhdistettynä kuljetuksena, on parasta sopia kauppasopimuksessa myös siitä, että valmistaja antaa vaarallisten aineiden osalta tarvittavan tiedon kuljetusluokituksista, joita tarvitaan kuljetusreitin eri kuljetusmuotojen määräysten edellyttämänä dokumenteissa ja myös varustaa lipukkein, pakkaa sekä merkitsee tavaran oikein koko kuljetusketjua ajatellen.

Paras on, että valmistaja laatii tarvittavat kuljetusdokumentitkin, toimien selkeästi lähettäjänä kuljetusyritykseen ja huolintaliikkeeseen päin, koska vastaanottavassa määrämaassa ei välttämättä ole viimeisintä tietoa lähtömaan olosuhteista ja määräysten tulkinnoista ja kuljetusehdon tulkinnassa lähettäjän rooli ei aina ole kaupanteossa ihan sama, kuin vaarallisen aineen kuljetusmääräyksissä.