Multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset

Erilaiset multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset, joissa sovelletaan useita eri kuljetusmuotoja ja vaarallisen aineen kuljetuksissa näiden jokaisen vak-määräyksiä, ovat yleisiä. Tällöin on lähettäjän ja kuljetusta järjestävän toiminnanharjoittajan, kuljetuksen suorittajan, oltava etukäteen hyvin selvillä aiotusta reitistä ja eri kuljetusmuotojen vaatimuksista, samoin kuin kansallisista määräyksistä, alueellisista erityisolosuhteista ja mahdollisista rajoituksista.

Kuljetus- ja huolintaliikkeiden jatkuvana haasteena onkin kehittää kuljetusreittinsä ja verkostonsa sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat nykyaikaisen kaupankäynnin ja logistiikan vaatimuksia vaatimuksia ja reagointi äkillisiin muutoksiin tapahtuu nopeasti.

Suomen pohjoinen sijainti Eurooppaan nähden vaikuttaa siihen, että kaikessa täältä ja tänne suuntautuvassa vaarallisten aineiden kuljettamisessa on hallittava yleensä vähintään kansalliset määräykset ja kansainväliset maantie- ja merikuljetuksen säännöstöt, eli VAK, ADR/RID-sopimus ja IMDG-koodi.

Kun lähdetään kauemmaksi eli suuntana Kaukoitä tai Amerikan manner, vaaditaan vähintään kansallisten maantie- ja kansainvälisten meri- ja yleensä myös ilmakuljetusten osaamista eli VAK, IMDG-koodi ja IATA-DGR-määräykset.

Voidaan täydellä syyllä todeta, että nykyaikaisessa huolinta-ja logistiikkayrityksessä ei enää selvitä ilman turvallisuusneuvonantajaa, jonka on pakollisen maantiekuljetussäännöstön osaamisen lisäksi hallittava ainakin jonkin verran merikuljetusmääräyksiä eli IMDG-koodia, eikä IATA-DGR:nkään hallitseminen edes jollain tasolla ole pahitteeksi. Ja näiden määräysten toisiinsa liittyvät rajapinnat on hallittava.

Sama pätee myös vaarallisten aineiden kansainvälistä kauppaa käyviin lähettäjä- ja ostajayrityksiin, sillä määräysten ymmärtäminen varmistaa kuljetusten oikean varustelemisen ja turvallisuuden kaikkien kuljetusmuotojen määräysten edellyttämällä tavalla. Pienten ja keskisuurten yritysten on hyvä selvittää omien tuotteidensa osalta, osto- ja myyntitoimessa, että miten paljon vakkiosaamista vähintään vaaditaan ja hankkia se ajoissa. Tätä osaamista on nykyisin tarjolla myös ostettavana palveluna siihen erikoistuneilta yrityksiltä.

Yhdistetyissä kuljetuksissa on tärkeää muistaa sellainen perussääntö, että kuljetuspakkauksen ja varoitusmerkintöjen tulee aina täyttää sen kuljetusreitillä tiukimman sovellettavan kuljetusmuodon vaatimukset. Myös dokumentteja tarvitaan sitten useampia, jokaiselle kuljetusmuodolle yleensä omansa. Sähköinen dokumentointi ja digitalisaatio on vasta saapumassa vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

Esimerkiksi Suomesta Malesiaan kuljetettava vaarallisen aineen lähetys saattaa huolinta- ja logistiikkayrityksen käyttämistä reiteistä ja verkostosta riippuen kulkea maantiellä, merellä ja ilmassa; joskus jopa rautateillä.

Hyvä muuten on huomata ostotoimessa jo riittävän varhaisessa vaiheessa, että erityisesti ostettaessa tavara EX WORKS -kuljetusehdolla ja jouduttaessa soveltamaan useita kuljetusmuotoja yhdistettynä kuljetuksena on parasta sopia kauppasopimuksessa siitä, että valmistaja antaa vaarallisten aineiden osalta tarvittavan tiedon kuljetusluokituksista, joita tarvitaan kuljetusreitin eri kuljetusmuotojen määräysten edellyttämänä dokumenteissa ja myös varustaa lipukkein, pakkaa sekä merkitsee tavaran oikein koko kuljetusketjua ajatellen. Paras on, että valmistaja laatii ne tarvittavat kuljetusdokumentitkin, toimien lähettäjänä kuljetusyritykseen ja huolintaliikkeeseen päin, koska määrämaassa ei välttämättä ole viimeisintä tietoa lähtömaan olosuhteista ja määräysten tulkinnoista ja kuljetusehdon tulkinnassa lähettäjän rooli ei aina ole kaupanteossa ihan sama, kuin vaarallisen aineen kuljetusmääräyksissä.