Tietoa sivustosta

Logistiikan Maailma on logistiikan tietolähteenä palveleva verkkosivusto. Alan työntekijät ovat tervetulleet käyttämään sivuston ajantasaista ja luotettavaa tietoa hyväkseen. Logistiikka-alan opettajat voivat vapaasti hyödyntää sivustoa opetuksessaan, ja sivusto toimii alalle suuntautuvien opiskelijoiden oppimateriaalina. Sivusto on omiaan myös täydennyskoulutuksen ja omatoimisen osaamisen päivittämisen tarpeisiin. Aineiston kaupallisesta jatkohyödyntämisestä on sovittava julkaisijan kanssa erikseen..

Yhteydenotot ja tiedustelut: info@reijorautauomansaatio.fi
Logistiikan Maailma Twitterissä: @logistiikkaa

Toimitus

Logistiikan Maailma -sivuston myötä suomalaista logistiikan oppimateriaalia on tuotu verkkoon kaikkien saataville. Toivomme, että sivustosta on hyötyä alan työtehtävissä toimiville sekä oppilaitoksille, joissa tulevaisuuden osaajia koulutetaan. Luonnollisesti opettajien osuus tässä yhteydessä on keskeinen.

Logistiikan Maailma -sivustolle voi kuka tahansa tarjota tärkeää aihetta ja huomauttaa virheistä tai vanhentuneista tiedoista. Toimitus tekee korjaukset ja seuraa sivuston ajantasaisuutta.

Logistiikan Maailma -sivusto elää lukijoidensa, kommentoijiensa ja kirjoittajiensa avulla. Olemme kiitollisia kaikista tähän mennessä sivustollemme luovutetuista teksteistä ja toivomme, että sivuston kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä.

Julkaisija

Logistiikan Maailma -sivuston julkaisija on Reijo Rautauoman säätiö sr.

Miksi ryhdyimme edistämään logistiikan osaamista?

Reijo Rautauoma (työura) perusti vuonna 2008 yleishyödyllisen säätiön, jonka keskeisenä tarkoituksena on edistää ja tukea logistiikka-alan koulutusta ja tutkimusta. Rautauoma toimi yli 30 vuotta huolinta- ja kuljetusalan vaativissa tehtävissä, ja tämän jälkeen lähes 20 vuotta ulkomaankauppaa harjoittavan yhtiön omistajana. Työssään hän sai usein todeta kuinka tärkeää on hallita keskeiset perusasiat Logistiikan Maailmassa. Työnsä ohella Rautauoma toimi aktiivisesti luennoitsijana kertomassa tuonti- ja vientikaupan parissa työskenteleville edustamansa alan palveluista. Oppikirjoja ei juuri ollut ja niistäkin harvoista useimmat teoreettisluonteisia suomennoksia. Työelämään tultiin varsin puutteellisin tiedoin.

Logistiikan tietotaitoja tarvitsevat nykyään niin kaupalliset kuin tekniset toimijat. Pienten ja keskisuurten yrittäjien tietolähteet ovat kuitenkin edelleen varsin puutteellisia ja vaikeasti löydettävissä. Samoin opetuspuolella oppimateriaalin vähäisyys ja eritoten sen teoreettisuus koetaan ongelmalliseksi.

Vuonna 2011 säätiö julkaisi Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet -kirjan 4000 kappaleen painoksena. Valtaosa toimitettiin lahjoituksena eritasoisten kaupallisten oppilaitoksien kirjastoihin ja logistiikan oppisuunnan valinneille oppilaille. Myönteinen palaute sekä Rautauoman kokemus logistiikan tuntemuksen tärkeydestä kaikille liike- ja tuotantotalouden parissa toimiville, sai hänet jatkamaan valitulla tiellä.

Me teemme tätä yhdessä

Uuden kirjan sisältöä päätettiin kehittää ottaen huomioon saadut palautteet ja lisätoivomukset. Kirjan eri aihepiirit hyvin tuntevien kirjoittajien lukumäärä moninkertaistui. Heidän ja ICT-alan osaajien myötävaikutuksella päätettiin siirtyä painetusta kirjasta kaikkien vapaasti käytettävissä olevaan esitystapaan. Tammikuussa 2013 syntyi aina ajan tasalla oleva Logistiikan Maailma -sivusto. Nyt tietoja voidaan tarvittaessa päivittää asiantuntijoidemme toimesta jatkuvasti eikä painos kirjan tavoin koskaan vanhene. Tiedot ovat mukana ja saatavilla aina tarvittaessa niin koulussa kuin työelämässäkin edellyttäen, että tekninen laite kuten tietokone tai puhelin on käytettävissä. Käyttäjiä sivustolla on jo kymmeniä tuhansia kuukausittain.

Eritasoiset oppilaitokset (opettajat ja oppilaat) ovat sivustolla ahkeria kävijöitä.

Liike-elämä tarvitsee logistiikan osaajia.

Hyvänä esimerkkinä on mainittava lukiotasoisen logistiikan opiskelun ohjelmaansa ottanut Vuosaaren Lukio Helsingissä, Suomen suurimman sataman läheisyydessä. Logistiikan kurssit sulautuvat 2021 yhteiskuntaopin sisään. Heidän oma logistiikkakirjansa löytyy Logistiikan Maailma -sivustolta ja sopii myös aivan perusteista kiinnostuneelle tietolähteeksi. Tämän lisäksi opettaja voi ottaa käyttöönsä/kirjautua erilliseen opettaja-aineistoomme etusivumme ohjeiden mukaisesti.

Uusia aiheita on otettu sivustolle käyttäjien toivomusten mukaisesti. Digitalisaatio, älylogistiikka, horisontaalinen yhteistyö logistiikassa sekä monet muut lukijoita kiinnostavat aiheet ovat löytäneet paikkansa sivustolla. Toimituslausekkeita käsitellään perusteellisesti nyt myös englannin kielellä – ei tulkintaongelmia, lauseke voidaan kopioida sivustolta kauppasopimuksen tai tilauksen liitteeksi.

Uusitut 1.1.2020 käyttöön otetut Incoterms 2020 lausekkeet nyt myös sivustolla sekä suomen- että englanninkielisinä .

Suomen Huolinta-ja Logistiikkaliiton kanssa sovittiin kuljetus-ja huolinta-alalla käytetyn käsikirjan noin 500 sivun siirrosta Logistiikan Maailma -sivustolle. Näin eri logistiikan osapuolet tuntevat toisensa entistä paremmin. Siitä hyötyvät kaikki.

Tarjolla on nyt erillinen AMK, ammattikoulu ja lukio tasoiseen opiskeluun soveltuvaa oppimateriaalia opettajien toivomalla tavalla.

Kiitämme kaikkia tämän ehkä hieman tavanomaisesta poikkeavan julkaisun asiantuntijakirjoittajia, opettajia ja toteutustekniikan osaajia työstänne ja lupauksestanne olla mukana myös tulevaisuudessa.

Toivomme SUOMALAISEN liike-elämän ja koulutuksen menestyvän entistä paremmin perustiedot hyvin halliten.

2.1.2024

Kirjoittajat

Seuraavien yhteisöjen edustajat ja monet yksityiset henkilöt edesauttavat sivuston sisällön tuottamista ja mitä tärkeintä sen PÄIVITTÄMISTÄ tarvittaessa.

Kaikki ovat alansa osaajia Suomessa.

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu
 • Arcada AMK
 • Business College (Suomen Liikemiesten kauppaopisto)
 • DHL Express
 • Etra Oy
 • Finnair
 • Finnlines Plc
 • Helsingin satama Oy
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Jyväskylän AMK
 • Haaga-Helia AMK
 • Kauppasana
 • Kuntaliitto
 • Limowa Oy
 • Logistiikkayritysten Liitto ry /SKAL
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Nurminen Logistics Oy
 • NCS Finland Oy
 • OP
 • OP Vakuutus OY
 • Passion Logistics Oy
 • Posti Oy
 • QDC Business Engineering Oy
 • Roadari Oy
 • SA-TU Logistics Oy
 • DB Schenker Oy
 • Shipowners
 • Suomen Huolinta-ja Logistiikkaliitto
 • Suomen Kaukokiito
 • Suomen Laivameklariliitto ry
 • Suomen Pakkausyhdistys ry
 • Suomen satamat-merkittävimmät tuonti/vienti kohteet
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Techvilla
 • Tmi RW-tulliosaaja
 • Työtehoseura
 • Vaasan AMK
 • Varova Oy
 • VR-Yhtymä Oy, Logistiikka
 • Vuosaaren lukio
 • 4 KASI,Siv Relander
 • Lisäksi lukuisat yksityishenkilöt

Tarkemmat tiedot saatavissa toimistoltamme.

Mukaan kirjoittamaan?

Haluatko Logistiiikan Maailma -sivuston kirjoittajaksi? Kirjoittajaohjeistamme löydät ohjeistuksia sisällön muotoilemiselle sekä kirjoittajan ja julkaisijan vastuiden ja oikeuksien määrittelyn.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@reijorautauomansaatio.fi. Kerro viestissäsi, mistä aiheesta haluaisit kirjoittaa tai mitä osiota haluaisit täydentää.

Vastuut ja vapaudet

Logistiikan Maailma -sivustoa julkaisee Reijo Rautauoman säätiö sr. Kirjoittajat vastaavat sisällöstä ja käyttämistään lähteistä. Logistiikan Maailma -sivusto on alaan johdattava teos, minkä vuoksi viralliset määräykset on aina tarkistettava viranomaislähteistä.

Sivustolla on linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille, esimerkiksi lähteisiin, tausta-, ja lisämateriaaleihin. Ulkopuolisen linkin tunnusmerkki on pieni nuolikuvake linkin perässä, esimerkiksi Reijo Rautauoman säätiö sr. Ulos vievät linkit aukeavat oletusarvoisesti uudessa selainikkunassa tai välilehdessä. Logistiikan Maailma ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä eikä paikkansapitävyydestä.