Muodollisuudet, pakkaaminen ja toisen avustaminen

Toimituslausekkeet ja muodollisuudet: vienti, tuonti, tullaus, verot

Vienti- ja tuontimuodollisuudet kattavat vientiselvityksen, tullauksen (vrt. Huolitsija ja tullaustoiminta), ja tullin maksun ohella myös muut vientiin ja tuontiin liittyvät verot ja kustannukset. Näitä ovat arvonlisävero (esim. EU-kaupassa), satamamaksu ym. Maksu voi olla valtion, kunnan tai muun viranomaisen määräämä tai sellaisen kaltainen maksu.

Muodollisuuksilla on monta nimeä eikä Incoterms 2020 pysty luettelemaan niitä kaikkia. Toimituslausekkeita EXW ja DDP lukuun ottamatta pääsääntönä on se, että kuljettamiseen liittyvät kustannukset ja muodollisuudet ovat myyjän vastuulla, kun taas tavaraan ja sen maahantuontiin liittyvät kulut kuuluvat ostajalle. Tämän pääsäännön avulla on tapauskohtaisesti arvioitava, kummalle osapuolelle – myyjälle vai ostajalle – jokin asia kuuluu.

Toimituslausekkeet ja pakkaaminen

Kaikki Incoterms 2020 -toimituslausekkeet määrittelevät, että myyjän on pakattava tavara omalla kustannuksellaan kuljetuksen edellyttämällä tavalla. Joitakin tavaroita saattaa olla tapana kuljettaa ilman pakkausta. Toisaalta osapuolet voivat sopia tavanomaista paremmasta pakkauksesta.

Toimituslausekkeet ja toisen osapuolen avustaminen

Incoterms 2020:n periaatteiden mukaisesti kaupan osapuolten tulee tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan avustaa toisiaan vastapuolen kustannuksella. Tämä koskee esimerkiksi asiapapereiden hankkimista, tavaraa koskevien tietojen saamista tai turvallisuutta koskevia tietoja, joita vastapuoli saattaa tarvita tavaran kuljetusta, vientiä tai tuontia varten.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi