Kontti

Pienen kappaletavaran käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin tehostamiseksi on ryhdytty käyttämään standardoituja suuryksiköitä ja lastialustoja. Kontti on runsaat 50 vuotta käytössä ollut, käyttötarkoituksen mukaan eri tavoin määritelty kuljetusyksikkö.

Tunnettuja ja käytännössä näkyviä kontteja ovat 20’ ja 40’ (jalan mittaiset) umpinaiset yleiskontit, joiden leveys ja korkeus ovat 8’ (jalkaa). 20 jalan kontin sisätilavuus on 32 kuutiometriä ja kokonaistilavuus 38 kuutiometriä.

Kontteja valmistetaan myös erikoismittaisina, tällaisia ovat 10-, 30- ja 45-jalkaiset kontit. Nuo kontit eivät eroa muuten muista konteista, kuin pituudeltaan.

Teknisesti määritellen kontti on kuljetusyksikkö, joka

 • on tarkoitettu toistuvaan käyttöön
 • toimii eri kuljetusmuodoissa ilman välillä tapahtuvaa lastinkäsittelyä
 • on siirrettävissä helposti kuljetusvälineestä toiseen ja
 • on kohtuullisen helppo tyhjentää ja täyttää.

Yleisesti käytössä olevia konttityyppejä ovat umpikontti (ovi vain toisessa päädyssä), jäähdytyskontti, säiliökontti, irtotavarakontti, avokontti (vain pääty- ja sivuseinät) sekä flätti (vain päätyseinät).

 • Yleisrahtikontti, joka on yleisnimitys niille konteille jotka eivät ole erikoiskontteja
 • Yleiskäyttökonttion yleisin konttityyppi. Kontti on umpinainen, kiinteäseinäinen ja siinä on kiinteä katto. Kontin ovet ovat yleensä toisessa päässä ja kontti suojaa sisältöään erilaisilta sääoloilta
 • Tuuletettu kontti, jossa sisäilma vaihtuu ulkoilman mukaan
 • Avokattoinen kontti eli open-top, jossa on avattava tai kokonaan poistettava katto, mutta on muuten samanlainen kuin yleiskontti
 • Lavakontti, on kontti jossa ei ole kattoa tai seiniä, mutta sen kulmissa on kulmakappaleet, jotka mahdollistavat sen kuljettamisen ja siirtelyn samalla tavalla kuin muidenkin konttien
 • Lava-alustaisia kontteja on erilaisia. Tällaisia kontteja voivat olla sellaiset, joissa on pelkät päädyt ja nekin voidaan kaataa nurin lavalle. Lava-alustaisessa kontissa voi olla ainoastaan kehikko katon paikalla tai aivan avoimet ovet
 • Erityisrahtikonttion yleisnimitys sellaisille konteille, jotka on varta vasten rakennettu tiettyä rahtia varten
 • Säiliökonttia käytetään yleisesti erilaisten nesteiden kuljettamiseen. Säiliökontti on sekä säiliö, jossa neste kuljetetaan, että säiliötä ympäröivä metallikehikko.
 • Termokontti eli lämpöeristetty kontti. Konttia käytetään tietyissä lämpötiloissa pilaantuvien tuotteiden kuljettamiseen. Kontti voidaan joko lämmittää tai kylmentää

Standardikonttien mitat

20′ (20 jalan kontti)
Pituus: 5,867 m
Leveys: 2,33m (ovi auki 2,286 m)
Korkeus: 2,35m (ovi auki 2,261m)
32 m3

40′ (40 jalan kontti)
Pituus: 11,998m
Leveys: 2,33m (ovi auki 2,286m)
Korkeus: 2,35m (ovi auki 2,261m)
65 m3

40′ High Cube (40 jalan HC -kontti)
Pituus: 11,998m
Leveys: 2,33m (ovi auki 2,286m)
Korkeus: 2,655m (ovi auki 2,566m)
74 m3

Konttien sisämitat.

Konttien ulkomitat.

Kuvassa on eräästä ohjelmasta poimittuja konttien ja perävaunujen sisämittoja.