Laivanselvittäjä, laivameklari ja konttivarustamot

Laivanselvittäjä eli agentti edustaa ulkomaista varustamoa aluksen satamakäynnin aikana. Nimitys agentti tulee englannin kielestä.  Ship Agent on henkilö tai yritys, joka edustaa päämiestään eli yleensä varustamoa sopimuksen perusteella.

Laivanselvittäjä työssään

Sopimus voi koskea vain aluksen yhtä satamakäyntiä tai sitten sopimus voidaan tehdä agenttiyrityksen ja varustamon välille vuosiksi. Sopimuksista ja toimeksiannoista voidaan sopia joko vuosia etukäteen tai sitten ne voivat tulla päivien varoitusajalla.

Laivameklari eli Ship Broker välittää laivojen rahti-, myynti-, rakennus- tai huoltosopimuksia, etsii laivaisännän lukuun aluksille sopivaa rahtia tai etsii lastinantajan lukuun lasteille sopivaa laivaa tai etsii alukselle ostajaa tai ostohalukkaille alusta.

Suurissa varustamoissa nämä molemmat tehtävät voidaan hoitaa yhtiön sisällä ns. inhouse-toimintana tai sitten esimerkikis laivanselvitys voidaan ulkoistaa.

Maailmassa toimii arviolta noin 1200 agenttitoimintaa harjoittavaa yritystä ja niissä työskentelee yli 50 000 henkilöä. Eniten työllistävä tehtävä on laivanselvitys, eli kaikki paperityö, joita aluksen satamakäyntiin lain mukaan kuuluu.

Agentin tehtävät on määritelty IMO FAL Conventionissa 1.1.2018 seuraavasti:

Ship agent. The party representing the ship’s owner and/or charterer (the Principal) in port. If so instructed, the agent is responsible to the Principal for arranging, together with the port, a berth, all relevant port and husbandry services, tending to the requirements of the Master and crew, clearing the ship with the port and other authorities (including preparation and submission of appropriate documentation) along with releasing or receiving cargo on behalf of the Principal.

Käytännössä agentti ilmoittaa aluksen saapumisesta mm. luotsille, tullille, satamalle, hinaajille ja ahtaajille. Tehtäviin kuuluu myös toimittaa tarvittavat dokumentit aluksesta ja lastista viranomaisille ja satamalle.

Agentti huolehtii aluksen ja miehistön tarpeista (esim. huollot, lääkärissäkäynnit, polttoaineet). Agenttiyritys asettaa varustamon puolesta myös mahdolliset takuut ja maksaa laskut sekä viralliset maksut.

Agentti tai laivameklari voi myös myydä päämiehensä palveluja ja pitää yhteyttä laivaajiin ja vastaanottajiin sekä tehdä lastinvarauksia.

Suomalaiset agentit

Suomen satamiin tehdään vuosittain yli 30 000 aluskäyntiä.

Suuri osa aluksen satamakäyntiin liittyvää viranomaistietoa kulkee Fintrafficin ylläpitämän Portnet-järjestelmän kautta. Alusilmoitusjärjestelmä uudistetaan vuoteen 2025 mennessä koko EU:n alueella. Suomessa uuden järjestelmän nimi on Nemo. Lisää tietoa European Maritime Single Window -palvelusta löytyy verkosta: https://www.emsw.fi/fi

Laivameklari- tai agenttipalvelua päätoimisesti tarjoavia yrityksiä on Suomessa kymmenkunta. Lisäksi suuri osa satamaoperaattoriyrityksistä tarjoaa agentti- ja laivanselvityspalveluja. Suomessa toimii myös noin tusinan verran kansainvälisten konttivarustamojen tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat suomalaisille tuojille ja viejille konttikuljetuspalvelua.

Suomen huoltovarmuuden kannalta Suomen Laivameklarit ry.n jäsenyritysten tarjoamat kontaktit ulkomaisiin toimijoihin ovat merkittäviä. Noin 70 % kaikista merikuljetuksista tehdään ulkomaisella aluskapasiteetilla ja konttikuljetuksista lähes 100 %. Lisää tietoa: www.shipbrokers.fi