Laivanselvittäjä ja laivameklari

Laivanselvittäjä eli agentti edustaa ulkomaista varustamoa aluksen satamakäynnin aikana. Nimitys agentti tulee englannin kielestä.  Ship Agent on henkilö tai yritys, joka edustaa päämiestään eli yleensä varustamoa sopimuksen perusteella.

Laivanselvittäjä työssään

Sopimus voi koskea vain aluksen yhtä satamakäyntiä tai sitten sopimus voidaan tehdä agenttiyrityksen ja varustamon välille vuosiksi. Sopimuksista ja toimeksiannoista voidaan sopia joko vuosia etukäteen tai sitten ne voivat tulla päivien varoitusajalla.

Laivameklari eli Ship Broker välittää laivojen rahti-, myynti-, rakennus- tai huoltosopimuksia, etsii laivaisännän lukuun aluksille sopivaa rahtia tai etsii lastinantajan lukuun lasteille sopivaa laivaa tai etsii alukselle ostajaa tai ostohalukkaille alusta.

Suurissa varustamoissa nämä molemmat tehtävät voidaan hoitaa yhtiön sisällä ns. inhouse-toimintana tai sitten esimerkikis laivanselvitys voidaan ulkoistaa.

Maailmassa toimii arviolta noin 1200 agenttitoimintaa harjoittavaa yritystä ja niissä työskentelee yli 50 000 henkilöä. Eniten työllistävä tehtävä on laivanselvitys, eli kaikki paperityö, joita aluksen satamakäyntiin lain mukaan kuuluu.

Agentin tehtävät on määritelty IMO FAL Conventionissa 1.1.2018 seuraavasti:

Ship agent. The party representing the ship’s owner and/or charterer (the Principal) in port. If so instructed, the agent is responsible to the Principal for arranging, together with the port, a berth, all relevant port and husbandry services, tending to the requirements of the Master and crew, clearing the ship with the port and other authorities (including preparation and submission of appropriate documentation) along with releasing or receiving cargo on behalf of the Principal.

Käytännössä agentti ilmoittaa aluksen saapumisesta mm. luotsille, tullille, satamalle, hinaajille ja ahtaajille. Tehtäviin kuuluu myös toimittaa tarvittavat dokumentit aluksesta ja lastista viranomaisille ja satamalle.

Agentti huolehtii aluksen ja miehistön tarpeista (esim. huollot, lääkärissäkäynnit, polttoaineet). Agenttiyritys asettaa varustamon puolesta myös mahdolliset takuut ja maksaa laskut sekä viralliset maksut.

Agentti tai laivameklari voi myös myydä päämiehensä palveluja ja pitää yhteyttä laivaajiin ja vastaanottajiin sekä tehdä lastinvarauksia.

Suomalaiset agentit

Suomen satamissa on vuosittain lähes 40 000 aluskäyntiä, joista noin 70 % tehdään ulkomaisilla aluksilla. Suomen tuonnista ja viennistä noin 2/3 kulkee ulkomaisilla aluksilla. Suomalaisten agenttien kautta kulkee siis huomattava osa maamme merenkulun tavaravirroista.

Suomessa suuri osa aluksen satamakäyntiin liittyvää viranomaistietoa kulkee Traficomin ylläpitämän Portnet-järjestelmän kautta. Suomalaisia alan toimintaa harjoittavia yrityksiä on n. 30-40 kappaletta. Osa on suurten ulkomaisten varustamojen Suomen tytäryhtiöitä, osa suomalaisten satamaoperaatoreiden omia yrityksiä ja osa agenttitoimintaan erikoistuneita yrityksiä. Lisää tietoa Suomessa toimivista laivameklareista ja agenteista verkossa www.shipbrokers.fi

Aluksen satamakäynnissä mukana olevat osapuolet (Lähde: Sea Traffic Management 2017)
Laivanselvittäjän rooli ja tahot, joille hän välittää tietoa aluksen satamakäynnistä (Lähde: Mikko Koivumäki, 2019)
Laivanselvittäjän työprosessi, käytettäviä dokumentteja ja osapuolia, joiden kanssa tietoa vaihdetaan. (Lähde: Mikko Koivumäki, 2019)