Tavaroiden vapaa liike

Yhteisön tullialueella paikasta toiseen kuljetettavia tavaroita pidetään yhteisötavaroina, jollei erikseen vahvisteta, että niillä ei ole yhteisöasemaa. Tavaran yhteisöasema voidaan tarvittaessa todistaa T2L- tai T2LF-asiakirjalla. T2L- tai T2LF-asiakirjoina voidaan käyttää yhtenäisasiakirjaa eli SAD-lomaketta (Single Administrative Document), kauppalaskua tai muuta hallinnollista asiakirjaa kuten rahtikirjaa. Lentorahtilähetysten yhteydessä ilmoitetaan yhteisöasema kuitenkin rahtikirjalla koodimerkinnällä C. Tulliviranomaiset ovat lisäksi oikeuttaneet eräät säännöllistä laivaliikennettä EU-maihin/maista harjoittavat laivayhtiöt ilmoittamaan kuormien statuksista manifesteillaan.

Yhteisötavaran tullioikeudellinen asema (status) on tuotteilla, jotka on:

  1. kokonaan tuotettu yhteisön tullialueella 23 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja jotka eivät sisällä yhteisön tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta tuotuja tavaroita
  2. tuotu yhteisön tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen
  3. tuotettu yhteisön tullialueella joko ainoastaan yo. 2 kohdassa tai 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tavaroista.

Yhteisötuotteissa tai niiden asiapapereissa ei tarvitse mainita alkuperämaata eikä yhteisömaiden välisessä kaupassa käytetä alkuperätodistuksia. On myös huomioitava, että kauppakirjat – lähinnä kauppalasku – eivät enää liiku tavaran mukana. Yhteisötavaran status ei merkitse samaa kuin yhteisöalkuperä. Edelleen tavaran mukana kuljetettavia asiakirjoja yhteisötavaroiden kyseessä ollen ovat mahdolliset vaarallisen aineen IMO-dokumentit, valmisteverotuksen sähköisten AAD-ilmoitusten seurantakappaleet ja mahdolliset sähköisten T2-passitusten seurantakappaleet. Uusitun ja vähitellen voimaanastuvan (ensimmäinen vaihe 1.5.2016 – viimeiset osiot 2020) Unionin tullikoodeksin muutosten jälkeen kaikki ilmoitukset on tarkoitus sähköistää.

Niin sanotun tilastollisen alkuperän (siis alkuperämaa, joka ei tuota tuonnissa Euroopan Unioniin mitään verohelpotuksia) käsite ei käytännössä aiemmasta muutu. Vaikka Unionissa oli yhtenä suunnitelmana tuoda myös tilastollisen alkuperämaan käsitteeseen uusia vapaakauppasopimusten tapaisia luettelosääntöjä tästä luovuttiin voimakkaasta vastustuksesta johtuen vuoden 2015 aikana. Tilastollisen alkuperämaan käsite on nyt (2016) kirjoitettu muotoon:

Tavaran, jonka tuottaminen on tapahtunut kuin yhdessä maassa tai alueella, on katsottava olevan peräisin siitä maasta tai siltä alueelta, jossa sille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu jalostus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

Tilastollisella alkuperämaalla on huomattavaa merkitystä varsinkin viennissä eräisiin maihin (esim. Venäjälle ja moniin arabimaihin).