Huolinta tänään

Huolinta – mitä se nykyään on? Huolinta on alaa tuntemattomalle käsitteenä usein varsin tuntematon ja epämääräinen. Sillä arvellaan olevan jotakin tekemistä satamissa tai lentokentillä tapahtuvan tavaroiden käsittelyn kanssa. Todellisuudessa huolinta-ala on paljon muuta. Huolintapalvelut ja niihin tiiviisti kietoutuneet logistiikkapalvelut ovat aina muodostaneet kansainvälisen kaupankäynnin perustan.

Huolintaliikkeet huolehtivat siitä, että lähetetty tavara saavuttaa vastaanottajan voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, direktiivien, määräysten ja sopimusten edellyttämällä tavalla, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja kustannustehokkaasti.

Nykyään huolintapalveluilla tarkoitetaan kaikenlaisia joko yhdellä tai useammalla eri kuljetusvälineellä toteutettavia tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä lisä- ja neuvontapalveluja.

Lisä- ja neuvontapalveluja ovat esimerkiksi tullaukseen ja verotukseen liittyvät palvelut, tavaraa koskevien virallisten ilmoitusten antaminen, vakuutusten merkitseminen tavaralle sekä tavaraan liittyvien asiakirjojen laatiminen, kerääminen tai maksaminen.

Huolintapalveluihin sisältyvät myös tavaran kuljetukseen, käsittelyyn tai varastointiin liittyvät nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät logistiikkapalvelut sekä toimitusketjun tosiasiallinen hallinta kokonaisuudessaan.

Huolinnassa on nykyään siis kyse varsin monipuolisista logistisista palveluista. Lisätietoa huolinnasta löytyy toimialan edunvalvontajärjestöjen www-sivuilta:

Lue, kuinka Metropolia Ammattikorkeakoulussa on panostettu huolinta- ja logistiikka-alan koulutukseen.