Finnterms

Incoterms-lausekkeita voidaan käyttää myös kotimaan kaupassa. Tosin ne ovat siihen tarkoitukseen hieman kankeita eivätkä ne täysin vastaa kotimaan kaupassa Suomessa noudatettuja käytäntöjä. Finnterms-lausekkeet sopivat kotimaan kauppaan, sillä ne ovat laaditut Suomessa noudatettujen kauppatapojen mukaisesti. Lausekkeita on kuusi kappaletta. Incotermsin lailla Finnterms sisältää kunkin kauppatavan määritelmän, sille annetun nimen sekä kolmekirjaimisen lyhenteen.

Kukin Finnterms-lauseke on

 • myyjän ja ostajan hyväksymä osa kauppasopimusta
 • osapuolten hyväksymän kauppatavan määritelmä
 • tarkoitettu tavaroiden kotimaan kaupassa käytettäväksi

Se määrittelee myyjän ja ostajan välisessä suhteessa mm. seuraavat seikat

 • toimituksen ja toimituksen vastanoton
 • kustannusten jakautumisen
 • riskin siirtymisen
 • muita osapuolten välisiä toimenpidevelvollisuuksia, kuten esim: kuljetus- ja vakuutussopimus, ilmoitus vastapuolelle, todiste toimituksesta, tarkastaminen, pakkaus

Toimituslauseke ei määrittele

 • myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita
 • tavaran omistusoikeutta

Kuusi Finnterms-lauseketta ovat

 • NOL Noudettavana lähettäjältä / To be picked up from sender
 • FCA Vapaasti kuljettajalla / Free Carrier
 • CPT Kuljetus maksettuna / Carriage Paid To
 • CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuina / Carriage and Insurance Paid to
 • DDU Toimitettuna / Delivered Duty Unpaid
 • TOP Toimitettuna perille / Delivered At Place

Lausekkeet sopivat käytettäviksi kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä.

Finnterms are used in Finnish domestic trade. There are six terms and each include definition, name and three-letter abbreviation.

Terms are suitable for use in all modes of transport.