Finnterms

Kotimaan kaupassa on perinteisesti käytetty lausekkeita rahtivapaasti ja vapaasti. Kaupan tapa on, että rahtivapaasti kaupan tehnyt myyjä maksaa rahdin ja ostaja kantaa riskin. Vapaasti ymmärretään tarkoittavan, että myyjä maksaa kustannukset ja kantaa riskin määräpaikkaan.

Teollisuus ja kauppa tarvitsevat täsmällisiä lausekkeita ja tietokoneaikaan sopivia lyhenteitä. Kotimaan kaupassa voidaan käyttää myös Incoterms-lausekkeita. Tosin ne ovat siihen tarkoitukseen hieman kankeita, eivätkä ne täysin vastaa kotimaan kaupassa Suomessa noudatettuja käytäntöjä.

Finnterms on, kokoelma toimituslausekkeita, jotka vastaavat kotimaan kaupan toimitustapoja ja jotka sopivat tietokoneille. Sen kuusi lauseketta sisältävät kukin kauppatavan määritelmän, sille annetun nimen sekä kolmekirjaimisen lyhenteen.

Kuusi Finnterms-lauseketta ovat

 • NOL Noudettavana lähettäjältä / To be picked up from sender
 • FCA Vapaasti kuljettajalla / Free Carrier
 • CPT Kuljetus maksettuna / Carriage Paid To
 • CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuina / Carriage and Insurance Paid to
 • DDU Toimitettuna / Delivered Duty Unpaid
 • TOP Toimitettuna perille / Delivered At Place

Lausekkeet sopivat käytettäviksi kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä.

Incotermslausekkeiden lailla kukin Finnterms-lauseke on

 • tarkoitettu osaksi myyjän ja ostajan hyväksymää kauppasopimusta
 • osapuolten noudattaman kauppatavan määritelmä
 • tarkoitettu käytettäväksi tavaroiden kotimaan kaupassa

Finnterms-lausekkeet määrittelevät myyjän ja ostajan välisessä suhteessa mm. seuraavat seikat

 • toimitus ja toimituksen vastanotto
 • kustannusten jakautuminen
 • riskin siirtyminen
 • muita osapuolten välisiä toimenpidevelvollisuuksia (kuljetus- ja vakuutussopimus, ilmoitus vastapuolelle, todiste toimituksesta, tarkastaminen, pakkaus)

Finnterms-lauseke ei määrittele

 • myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita
 • tavaran omistusoikeutta

Finnterms are used in Finnish domestic trade. There are six terms and each include definition, name and three-letter abbreviation.

Terms are suitable for use in all modes of transport.