Lähettäjä

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara.

Lähettäjän on tiedettävä sovellettavat kuljetusmuodot, tunnettava niiden säännökset ja ymmärrettävä kuljetusreittiäkin siltä osin, että hän voi kaikilta osilta täyttää vastuunsa. Erityisen tärkeää tämä on multimodaaleissa eli yhdistetyissä kuljetuksissa, jolloin sovelletaan useita kuljetusmuotoja ja kuljetusketju voi sisältää monia uudelleenlastauksia erilaisiin kuljetusyksiköihinkin ja vaarallisen aineen kuljetusdokumentteja saatetaan tarvita lähetyksen mukaan useita, jokaisen kuljetusmuodon määräysten mukaisina.

Ostotoimessa ja erityisesti hankittaessa ulkomailta vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja tai niitä sisältäviä aineita kannattaa miettiä sovellettavaa kaupan kuljetusehtoa tarkkaan.

Vaarallisen aineen kuljetuksessa on tärkeää, että kuljetuksen suorittaja saa kaikki kuljetusketjussa tarvittavat vaarallisen aineen kuljetusasiakirjat oikein ja oikeassa muodossa tavaran hakiessaan ja myös tavara on oikein pakattua ja merkittyä koko kuljetusketjuun ja sen sisältämiin kuljetusmuotoihin soveltuen.

Kumpi osapuoli näistä seikoista vastaa kuljetusehdon perusteella, lähettäjä vaiko vastaanottaja?

Kaupan ehtoihin on hyvä sisällyttää soveltuva maininta näistä asioista, ettei tule yllätyksiä kuljetusmatkan eri vaiheissa, mikäli tarvittavat dokumentit puuttuvat tai mikäli kuljetuspakkaus ei sovellu käytettävään kuljetusmuotoon.

Kaupallinen kuljetusehto ei vapauta tavaran lähettäjää vastuusta olla huolehtimatta tavaran oikeasta pakkaamisesta ja merkinnästä, joten asian tulee olla selvä rahdinkuljettajan ottaessa tavaran kuljetettavakseen ja kaikkien kuljetuksen osapuolten tulee ymmärtää vastuunsa alusta alkaen.