Posti

Postilla on lähes 400 vuoden pituinen historia Suomessa. Nykyisin Posti on maan suurin posti- ja logistiikka-alan palveluyritys kokonaisliikevaihdolla mitattuna.

Posti Group Oyj:n liikevaihto vuonna 2021 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa. Posti toimii seitsemässä maassa. Toimintamaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Posti myi Venäjän liiketoiminnot vuonna 2021.

Yritystyönantajana Posti on yksi Suomen suurimmista. Henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli noin 21 100, joista Suomessa työskenteli noin 18 500 työntekijää.

Posti Group on Suomen valtion täysin omistama valtionyhtiö. Postin toiminta rahoitetaan sen asiakkaiden maksamista palveluista eikä yhtiö saa toimintaansa lainkaan valtiontukea. Posti maksoi valtio-omistajalle osinkoa vuodelta 2021 yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Strategia

Postin kasvun ydin ovat paketit ja logistiikkapalvelut Suomen, Ruotsin ja Baltian alueella. Postipalveluilla Suomessa on tärkeä tätä ydintä täydentävä ja tukeva rooli.

Päivitetyssä konsernistrategiassa korostuvat asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, toimialajohtajuus tehokkuudessa, arvostavaan johtamiseen pohjautuva työntekijäkokemus ja nollapäästöisyys vuoteen 2030 mennessä. Postin visiona on olla moderni jakelu- ja logistiikkayhtiö.

Palveluverkosto

Postilla on Suomen laajin palveluverkosto. Verkosto kattaa noin 3 300 palvelupistettä, joista yli 2 000 on pakettiautomaatteja.

Digitaalisella OmaPosti -sovelluksella on yli miljoona kuukausittaista aktiivikäyttäjää. OmaPosti on kuluttaja-asiakkaan sähköinen postilaatikko ja arkisto, johon voi vastaanottaa laskuja, dokumentteja ja viestejä. OmaPosti on maksuton ja se toimii kaikilla päätelaitteilla. OmaPostin on ottanut käyttöön jo 1,6 miljoonaa suomalaista.

Liiketoiminnot

Postin liiketoiminta muodostuu postin, logistiikan, rahdin ja verkkokaupan palveluista.  

Konsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoimintaryhmään:

  • Postipalvelut
  • Verkkokauppa- ja jakelupalvelut
  • Transval
  • Aditro Logistics

Kun aikaisemmin Postin liiketoiminta muodostui pääosin kirjeiden ja lehtien jakelusta, niin viime vuosina paketin ja verkkokaupan sekä logistiikan yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut ohi perinteisten postipalvelujen. Vuonna 2021 paketti- ja logistiikkapalveluiden osuus konsernin liikevaihdosta nousi jo 62 prosenttiin. Koko 2000-luvulla kirjemäärästä on hävinnyt sähköisen viestinnän myötä yhteensä liki 70 prosenttia.

Postin liikevaihdosta noin 93 prosenttia muodostuu täysin kilpailluista palveluista (paketit, yrityskirjeet, lehdet ja muut lähetykset). Säännellyn yleispalvelun osuus oli vuonna 2021 alle 7 prosenttia liikevaihdosta ja noin 3 prosenttia volyymeista.

Postimarkkina on Suomessa vapaan kilpailun piirissä. Kilpailu lisääntyi eduskunnan poistaessa vuonna 2016 postilaista vaatimuksen toimiluvista. Kirjejakelussa kirjeitä jakaa Postin ohella toistakymmentä jakeluyhtiötä. Postin jakamat kirjeet tunnistaa kirjekuoressa olevasta tunnuksesta Posti Oy, Economy, Priority tai Posti Green.

Postipalvelut

Postipalvelut on perinteisesti ollut Postin keskeisintä liiketoimintaa. Edelleen Postin jakajat ja kuljettajat käyvät arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden ja yrityksen luona jakamassa niin kirjeitä, aikakauslehtiä, sanomalehtiä, mainoksia ja paketteja.

Postilla on postilaissa säädetty ns. yleispalveluvelvoite, joka edellyttää yleispalvelukirjeiden eli postimerkillisten kirjeiden keräilyä ja jakelua viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Eduskunta on uudistamassa postilakia ja hallituksen esityksen mukaan nykyisestä yleispalvelun viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Samalla vuodesta 2023 alkaen käyttöön otettaisiin määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus niillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua.

Yleispalvelukirjeiden eli postimerkillisten kirjeiden osuus Postin koko jakelumäärästä on digitalisaation myötä pienentynyt. Vuonna 2021 yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli vain 3 prosenttia kaikista Postin lähetyksistä.

Sanomalehtien varhaisjakelua Posti hoitaa seitsemänä päivänä viikossa pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.

Posti tarjoaa myös erilaisia digitaalisia palveluja, kuten dokumenttien hallintapalveluja, digitaalisia markkinointipalveluja, tulostus- ja postituspalveluja ja monikanavaisen laskujen lähetyspalvelua, jossa yritysten laskut kulkevat digitaalisina Postin välittämänä. Monikanavaisuus tarkoittaa, että asiakas saa yritykseltä laskunsa haluamassaan kanavassa, esimerkiksi e-laskuna verkkopankkiin, sähköpostilaskuna, OmaPosti-laskuna tai perinteisesti paperilaskuna.

Verkkokauppa – ja jakelupalvelut

Verkkokauppa kasvoi merkittävästi koronapandemian aikana, mutta vuonna 2022 kasvu on hidastanut, kun kuluttajat ovat voineet siirtää kulutustaan palveluihin tavaroiden sijaan. Myös talouskehityksen heikentyminen ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet pakettivolyymeihin

Posti toimitti asiakkailleen 71 miljoonaa pakettia vuonna 2021. Vuonna 2021 Postin toimittamien pakettien volyymi kasvoi 11 prosenttia. Postin paketeista noin 5 prosenttia jaetaan samana päivänä laskettuna siitä, kun ne ovat tulleet Postin verkkoon, 88 prosenttia seuraavana päivänä ja 99 prosenttia kahdessa päivässä.

Verkkokauppiaille Posti tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua toimitusketjussa varastoinnista ja kuljetuksista suora- ja myymälätoimituksiin asti.

Postilla on myös Suomen laajin kuljetusverkko. Rahtipalveluilla tavoitetaan jopa 90 prosenttia Suomen yrityksistä seuraavaksi työpäiväksi. Vuodessa Posti ajaa noin 3 miljoonaa rahtikuljetusta.

Postin Rahtipalvelut investoi ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin ja sillä on Suomen suurin biokaasukäyttöinen raskaan liikenteen rekkakalusto. Kaasukäyttöinen kalusto sisältää 16 ajoneuvoa.

Rahtikuljetuksia varten Postilla on 28 terminaalia ja 7 logistiikkakeskusta. Vantaan rahtiterminaalissa käsitellään päivittäin noin 5 700 lavallista rahtilähetyksiä. Terminaali on toiminnassa ympäri vuorokauden kuutena päivänä viikossa ja päivän aikana terminaalissa käy 200-300 ajoneuvoyhdistelmää.

Kaikki rahtipalvelut ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluita.

Transval

Transval Group on ulkoistuslogistiikan markkinajohtaja Suomessa sekä Pohjoismaiden suurin sisälogistiikkatalo. Transval tarjoaa logistiikka-asiakkaille markkinoiden laajimmat palvelut ja toimitusketju-ratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa tapahtuvaan sisälogistiikkaan.

Tällä hetkellä Transval on Suomen suurin sisälogistiikka-alan palveluyritys. Yhtiö palvelee kattavasti noin 600 asiakasta Suomessa ja Baltian maissa asiakkaiden omissa tiloissa, esimerkiksi varastoissa, terminaaleissa, tuotantotiloissa ja myymälöissä. Lisäksi Transval palvelee lähes 800 myymälää tuotteiden hyllytyspalvelulla ympäri Suomen. Transvalilla on noin 5000 työntekijää.

Lisätietoa: www.transval.fi

Aditro Logistics

Aditro Logistics on yksi Pohjoismaiden johtavista sopimuslogistiikkayrityksistä. Se tarjoaa laajan valikoiman logistiikkapalveluita, kuten varasto-, henkilöstövuokraus- ja kuljetuspalveluita, varastonhallintaa ja konsultointia. Yhtiö työllistää noin 1000 henkeä.

Aditrolla on yli 204 000 m2 varastotilaa logistiikkakeskuksissa Jönköpingissä, Boråsissa, Arlandassa, Nykvarnissa ja Kopstadissa.

Aditro Logistics on ollut osa Posti Groupia vuodesta 2020

Lisätietoa: www.aditrologistics.com

Vastuullisuus: Kohti nollapäästöistä Postia vuonna 2030

Vastuullisuus on keskeinen osa Postin liiketoimintastrategiaa, ja tavoitteena on painaa päästöt nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite pitää sisällään sekä omat että kumppanien kanssa toteutetut tiekuljetukset. Hiilineutraali yritys Posti on ollut vuodesta 2011 lähtien.

Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita. Palveluista ei aiheudu kuitenkaan asiakkaalle hiilidioksidipäästöjä, sillä Posti neutraloi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Postin omat päästöt laskivat vuonna 2021 kymmenellä prosentilla verrattuna edellisvuoteen. Kaikkiaan Postin omat päästöt Suomessa ovat vuodesta 2011 laskeneet lähes 60 prosenttia.

Postin nollapäästötavoitteet saivat viime vuonna Science Based Targets -ilmastoaloitteen hyväksynnän. Vuonna 2021 Posti palkittiin voittajana kansainvälisen World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailun päästövähennyssarjassa.

Postinjakelussa lähes 40 prosenttia kaikista kotitalouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä sekä sähköautoilla.

Postilla on satakunta sähköpakettiautoa ja määrä tuplaantuu vuoden 2022 aikana. Vuonna 2021 Posti hankki ensimmäisen sähkökuorma-auton. Raskaassa liikenteessä Postilla on 19 biokaasulla toimivaa rekka-autoa. Tällä hetkellä noin joka kymmenes Suomessa kulkeva kaasurekka on Postin käytössä.