Posti

Postilla on lähes 400 vuoden pituinen historia Suomessa. Nykyisin Posti on maan suurin posti- ja logistiikka-alan palveluyritys kokonaisliikevaihdolla mitattuna.

Posti Group Oyj:n liikevaihto vuonna 2020 oli yli 1,6 miljardia euroa, ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa. Posti toimii kahdeksassa maassa, mutta konsernin toiminta keskittyy pääasiassa Suomeen, Ruotsiin, Baltian maihin ja Venäjälle. Toimintamaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua. 

Yritystyönantajana Posti on yksi Suomen suurimmista. Henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli noin 21 000, joista Suomessa työskenteli noin 17 600 työntekijää.

Posti Group on Suomen valtion täysin omistama valtionyhtiö. Postin toiminta rahoitetaan sen asiakkaiden maksamista palveluista eikä yhtiö saa toimintaansa lainkaan valtiontukea. Posti maksoi valtio-omistajalle osinkoa vuodelta 2020 yhteensä 31,3 miljoonaa euroa.

Palveluverkosto

Postilla on Suomen laajin palveluverkosto. Verkosto kattaa noin 3 000 palvelupistettä, joista noin 2 100 on pakettiautomaatteja.

Digitaalisella OmaPosti -sovelluksella on yli miljoona kuukausittaista aktiivikäyttäjää. OmaPosti on kuluttaja-asiakkaan sähköinen postilaatikko ja arkisto, johon voi vastaanottaa laskuja, dokumentteja ja viestejä. OmaPosti on maksuton ja se toimii kaikilla päätelaitteilla. OmaPostin on ottanut käyttöön jo 1,6 miljoonaa suomalaista.

Liiketoiminnot

Postin liiketoiminta muodostuu kirje-, lehti- ja pakettituotteiden jakelupalveluista, verkkokaupan palveluista, kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista, kuten varastointi- ja sisälogistiikan palveluista, sekä laajasta kirjosta yritysten ja yhteisöjen kuljetuspalveluja, esimerkkinä rahdin palvelut. Lisäksi Posti tarjoaa erilaisia digitaalisia palveluja.

Kun aikaisemmin Postin liiketoiminta muodostui pääosin kirjeiden ja lehtien jakelusta, niin viime vuosina paketin ja verkkokaupan sekä logistiikan yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut ohi perinteisten postipalvelujen. Paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkapalveluiden osuus konsernin liikevaihdosta on noussut jo 60 prosenttiin.

Postin strategiana on jatkaa keskittymistä ydinliiketoimintoihin, erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoimintoihin, joissa yhtiö näkee merkittävää kasvupotentiaalia tulevaisuudessa.

Postin liikevaihdosta noin 93 prosenttia muodostuu täysin kilpailluista palveluista (paketit, yrityskirjeet, lehdet ja muut lähetykset). Säännellyn yleispalvelun osuus oli tammi-maaliskuussa 2020 noin 7 prosenttia liikevaihdosta ja 3 prosenttia volyymeista.

Kirjejakelussa on Suomessa vapaa kilpailu ja kirjeitä jakaa Postin ohella toistakymmentä jakeluyhtiötä. Kilpailu lisääntyi eduskunnan poistaessa vuonna 2016 postilaista vaatimuksen toimiluvista. Postin jakamat kirjeet tunnistaa kirjekuoressa olevasta tunnuksesta Posti Oy, Economy, Priority tai Posti Green.

Postipalvelut

Postipalvelut on perinteisesti ollut Postin keskeisintä liiketoimintaa. Edelleen Postin jakajat ja kuljettajat käyvät arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden ja yrityksen luona jakamassa niin kirjeitä, aikakauslehtiä, sanomalehtiä, mainoksia ja paketteja.

Postinjakaja antaa paketin asiakkaalle.

Postilla on postilaissa säädetty ns. yleispalveluvelvoite, joka edellyttää yleispalvelukirjeiden eli postimerkillisten kirjeiden jakelua viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua.

Yleispalvelukirjeiden eli postimerkillisten kirjeiden osuus Postin koko jakelumäärästä on digitalisaation myötä pienentynyt. Alkuvuonna 2020 yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli vain 3 prosenttia kaikista Postin lähetyksistä.

Koko 2000-luvulla kirjemäärästä on hävinnyt sähköisen viestinnän myötä yhteensä yli 60 prosenttia.

Paperipostin voimakkaan vähentymisen takia ministeriöiden välinen työryhmä on esittänyt kevennyksiä yleispalvelun jakelupäiviin ja tiedonvälitystukea sanomalehtien jakelun turvaamiseksi haja-asutusalueilla.

Sanomalehtien varhaisjakelua Posti hoitaa seitsemänä päivänä viikossa pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Postin varhaisjakelussa työskentelee noin 2 600 jakajaa.

Posti tarjoaa myös erilaisia digitaalisia palveluja, kuten dokumenttien hallintapalveluja, digitaalisia markkinointipalveluja, tulostus- ja postituspalveluja ja monikanavaisen laskujen lähetyspalvelua, jossa yritysten laskut kulkevat digitaalisina Postin välittämänä. Monikanavaisuus tarkoittaa, että asiakas saa yritykseltä laskunsa haluamassaan kanavassa, esimerkiksi e-laskuna verkkopankkiin, sähköpostilaskuna, OmaPosti-laskuna tai perinteisesti paperilaskuna.

Paketti- ja verkkokauppa

Verkkokaupan kasvun myötä paketteja kuljetetaan ja jaetaan enemmän kuin koskaan ennen. Suomalaisten verkosta ostamisen aktiivisuus on selkeästi noussut, osin koronan takia.

Varastohallin käytävä, hyllyillä paketteja.

Suuri verkkokauppa 2020 -tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista on ostanut verkosta viimeisen kuukauden aikana ja lähes kolmannes (29 %) ostaa viikoittain. 

Posti toimitti asiakkailleen yli 64 miljoonaa pakettia vuonna 2020. Vuonna 2020 Postin toimittamien pakettien volyymi kasvoi 27 prosenttia. Postin paketeista noin 5 prosenttia jaetaan samana päivänä laskettuna siitä kun ne ovat tulleet Postin verkkoon, 88 prosenttia seuraavana päivänä ja 99 prosenttia kahdessa päivässä.

Verkkokauppakyselyn mukaan pakettiautomaatit ovat nousseet suosituimmiksi lähetyksen vastaanottamisen kanaviksi. Virossa yli 70 prosenttia asiakkaista pitää automaattia mieluisimpana toimitustapana. Suomessa tätä mieltä on yli 40 prosenttia asiakkaista.

Postin pakettiautomaatti.

Verkkokauppiaille Posti tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua toimitusketjussa varastoinnista ja kuljetuksista suora- ja myymälätoimituksiin asti.

Transval

Vuonna 2019 Postista tuli merkittävä ulkoistetun logistiikan toimija Suomessa, kun se osti sisälogistiikkayhtiö Transval Group Oy:n.

Kaupan myötä syntynyt uusi kokonaisuus tarjoaa logistiikka-asiakkaille markkinoiden laajimmat palvelut ja toimitusketju-ratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa tapahtuvaan sisälogistiikkaan.

Tällä hetkellä Transval on Suomen suurin sisälogistiikka-alan palveluyritys. Yhtiö palvelee kattavasti noin 500 asiakasta Suomessa ja Baltian maissa asiakkaiden omissa tiloissa, esimerkiksi varastoissa, terminaaleissa, teollisuudessa ja myymälöissä. Transvalilla on noin 5000 työntekijää. Lisätietoa: www.transval.fi

Rahtipalvelut

Postilla on myös Suomen laajin kuljetusverkko. Rahtipalveluilla tavoitetaan jopa 90 prosenttia Suomen yrityksistä seuraavaksi työpäiväksi. Vuodessa Posti ajaa noin 3 miljoonaa rahtikuljetusta.

Postin Rahtipalvelut investoi ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin ja sillä on Suomen suurin biokaasukäyttöinen raskaan liikenteen rekkakalusto. Kaasukäyttöinen kalusto sisältää 16 ajoneuvoa.

Biokaasurekka.

Rahtikuljetuksia varten Postilla on 28 terminaalia ja 7 logistiikkakeskusta. Vantaan rahtiterminaalissa käsitellään päivittäin noin 5 700 lavallista rahtilähetyksiä. Terminaali on toiminnassa ympäri vuorokauden kuutena päivänä viikossa ja päivän aikana terminaalissa käy 200-300 ajoneuvoyhdistelmää.

Kaikki rahtipalvelut ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluita.

Aditro Logistics

Aditro Logistics on yksi Pohjoismaiden johtavista sopimuslogistiikkayrityksistä. Yhtiön tarjoomaan kuuluu laaja valikoima logistiikkapalveluita, kuten varasto-, henkilöstövuokraus- ja kuljetuspalvelut. Lisätietoa: www.aditrologistics.com

Itella Venäjä

Posti toimii Venäjällä Itella-brändillä. Itella Venäjä on keskittynyt tarjoamaan varasto-, rahti- ja huolintapalveluja Venäjän tärkeimmillä talousalueilla.

Itella Venäjän liikevaihto vuonna 2020 oli 58,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 5,6 miljoonaa euroa.

Kohti nollapäästöistä Postia vuonna 2030

Vastuullisuus on keskeinen osa Postin liiketoimintastrategiaa, ja tavoitteena on painaa päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali yritys Posti on ollut vuodesta 2011 lähtien.

Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita. Palveluista ei aiheudu kuitenkaan asiakkaalle hiilidioksidipäästöjä, sillä Posti neutraloi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Postin ympäristöohjelmaan kuuluu uusiutuvan dieselin käyttö kuljetuksissa. Tämä vähentää Postin kuljetuksissa noin 3,8 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä joka vuosi. Tänä vuonna Posti otti käyttöön kymmenen uutta biokaasurekkaa. Nesteytetty biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia.

Postinjakelussa lähes 40 prosenttia kaikista kotitalouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä sekä sähköautoilla. Älykäs reittioptimointi, jossa pyritään ajamaan reitit mahdollisimman tehokkaasti ja vähäisillä kilometreillä, on vähentänyt päästöjä viisi prosenttia vuosittain jo vuodesta 2007.