Pakkausmateriaalit

Pakkausten on suojattava tuotteita mekaanisilta, kemikaalisilta, biologisilta ja ilmastollisilta rasituksilta (kuvio 1). Pakkausmateriaaleja ovat muun muassa

  • kartonki
  • kovalevy
  • muovi
  • pahvi
  • puu
  • vaneri

Kuljetuksen ja käsittelyjen aikana pakkaukset joutuvat alttiiksi iskuille, kosteudelle ja pölylle. Niin ikään valo, hajut ja tuhohyönteiset voivat vaikuttaa muun muassa elintarvikkeisiin. Pakkaukset varmistavat myös tuotteiden turvallisuuden niin, että pakkauksista voi päätellä tuotteen vahingoittumisen. Tuotteen on täytettävä pakkaus kokonaan, ja pakkauksissa on oltava merkittyinä myös kiinnitys- ja nostokohdat.

Pakkauksiin kohdistuvia rasituksia
Kuva 1. Pakkauksiin kohdistuvia rasituksia

Pakkausmateriaali riippuu myös jakelureiteistä. Jos jakeluketju on pitkä, käsittelykertoja, kuten lastauksia ja välivarastointeja, on paljon ja se puolestaan edellyttää pakkauksilta kestävyyttä. Myös ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa erityisesti silloin, kun tuotteen on siirryttävä esimerkiksi talvisesta pakkas-Suomesta tropiikkiin. Pakkauksen on siis kestettävä kuljetuksen aikaiset lämpötilan ja kosteuden vaihtelut.

Pakkauksiin siis kohdistuu lukuisia rasituksia. Pakkaukset voivat pudota, ja pitkäaikainen varastointi useimmiten heikentää pakkauksia ja tuotteiden kuntoa. Varastojen suhteellisen kosteuden takaamiseksi, tiloissa pitäisi olla ilmastointi. Pitkäaikainen varastointi ei toki muutoinkaan ole suotavaa muun muassa varastoihin sitoutuvan pääoman vuoksi.

Myös kuljetuksen aikainen tärinä voi vaurioittaa pakkauksia ja niiden sisältöä. Etenkin kehitysmaissa tiestö on usein huonokuntoinen ja siksi pakkauksiinkin on kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota. Maantiekuljetuksissa tärinään vaikuttavat lisäksi muun muassa auton jousitukset ja kuljettajan ajotapa. Kuorman hyvä sidonta ehkäisee luonnollisesti pakkausten vahingoittumista.

Oikein valittu pakkausmateriaali voi estää esimerkiksi elintarvikkeiden laadun heikkenemistä logistisessa ketjussa. Elintarvikkeiden pakkauksissa on huomioitava, että sisältö ei homehdu, likaannu tai kostu. Elintarvikkeisiin ei myöskään saa siirtyä mitään vieraita hajuja ja makuja. Pakkausten kokoontaitettavuus tai sisäkkäin meneminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotta tyhjät pakkaukset eivät vie tilaa. Toivottavaa on, että pakkauksia voidaan käyttää uudelleen ja tällöin niiden kestävyyden on oltava hyvä.