Tuotanto

Tuotannon tehtävänä on valmistaa yrityksen asiakkailleen myymät tuotteet. Tuotanto on keskeinen osa toimitusketjua ja tilaus-toimitus –prosessia. Tuotanto voidaan mieltää transformaatioprosessiksi: materiaalivirtaa jalostetaan eli raaka-aineista muokataan tuotantoresurssien avulla ja tietoa hyväksi käyttäen tuotteita asiakkaan käyttöön. Tuotteet voivat olla lopputuotteita kuluttajille, investointihyödykkeitä toisille yrityksille tai osia ja puolivalmisteita toisten yritysten jalostettavaksi.

Tuotantolinjalla raaka-aineesta jalostetaan tuotteita.

Näillä sivuilla käsitellään tuotantoa keskittyen teolliseen tuotantoon. Tuotanto on kuitenkin laajempi käsite: puhutaan myös palvelujen tuotannosta tai vaikkapa kulttuurituotannosta.

Englanniksi tuotanto-sanan lähin vastine on production; nykyisin kuitenkin käytetään usein laajempaa termiä operations, joka kattaa varsinaisen tuotannon lisäksi kaikki ne toiminnot jotka vaaditaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Operations-termille ei ole vakiintunutta suomennosta, vaan se korvataan suomeksi usein termillä tuotanto tai operaatiot.

Tuotannolla on monia tavoitteita, jotka voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Asiakkaat odottavat hyvää toimituskykyä, mikä tarkoittaa sekä lyhyitä toimitusaikoja että hyvää toimitusvarmuutta. Tämä edellyttää tuotannolta joustavuutta: kykyä sopeutua sekä kysynnän määrän että mixin vaihteluihin. Laatu on tärkeä tuotannon tavoite, samoin kuin viedä tuotekehityksen kehittämät uudet tuotteet nopeasti tuotantoon. Nämä tavoitteet tulee myös saavuttaa kustannustehokkaasti. Tuotannon pitäisi myös kehittyä jatkuvasti taatakseen kilpailukykyisen toiminnan.

Allaolevissa osa-alueissa tarkastellaan tuotantoa ja siihen liittyviä toimintoja eri näkökulmista.

  • Tuotantostrategia-osiossa puretaan tuotantoon ja tuotantojärjestelmään liittyviä tärkeitä päätöksiä.
  • Tuotantomuodot -osiossa tarkastellaan erilaisia tuotantotyyppejä asiakasohjautuvuuden asteen suhteen; eri tuotantotyyppejä tuotannon määrän ja vaihtelevuuden suhteen on tarkasteltu Tuotantostrategia-kokonaisuudessa.
  • Sitä ketjua, miten ennakoiduista asiakkaan tarpeista suunnitellaan kysyntää ja miten se konkretisoituu tuotannon suunnitelmiksi ja toteutukseksi sekä materiaalien kotiinkutsuiksi on tarkasteltu kolmessa toisiinsa liittyvässä osiossa: S&OP eli Sales and Operations planning, Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus sekä Materiaalinohjaus.
  • Prosessien kehittäminen -osiossa puolestaan tarkastellaan tuotannon prosessien mutta myös yleisemmin toimintaprosessien kehittämistä.