Laivausehdot

Liner Term ja Free In/Free Out

Termit ovat yleisiä laivausehtoja merikuljetussopimuksissa. Ne määrittelevät kustannusten jakautumisen lastaus- ja purkaussatamissa. Riski siirtyy osapuolten välisen sopimuksen ja noudatettavan lainsäädännön mukaan. ”Liner Term”, linjaehto, tarkoittaa, että osapuolten väliset kustannukset jakautuvat kyseisessä liikenteessä ja kyseisessä satamassa yleisesti noudatettavalla tavalla. Yleensä merirahti sisältää lastauskustannukset lähtösatamassa ja purkauskustannukset määräsatamassa. Termin ”Free In”- mukaan lastinantaja tai lähettäjä vastaa lastauskustannuksista alukseen. ”Free Out” tarkoittaa, että purkaussatamassa vastaanottaja vastaa purkauskustannuksista aluksesta.

Vakiolaivausehdot 2008 Standard Shipping Terms 2008

Merikuljetussopimuksen osana voidaan Suomen satamissa tavaraa lastattaessa ja purettaessa soveltaa Vakiolaivausehtoja (Standard Shipping Terms) 2008. Ne on laatinut Kansainvälisen Kauppakamarin Suomen-osasto (ICC Finland) ja ne määrittelevät kuljetussopimuksen osapuolina olevien lastiantajan ja rahdinkuljettajan vastuut kappaletavaran lastauksessa ja purkauksessa Suomen satamissa. Vakiolaivausehdot ovat sopusoinnussa Incoterms 2010:n ja Suomen merilain kanssa.

Vakiolaivausehtoja on yhteensä kuusi. Ne sopivat käytettäviksi kappaletavarakuljetuksissa lastauksessa ja purkauksessa silloin, kun kuljetussopimuksen osapuolet ovat päättäneet soveltaa niitä sopimuksessaan. Kirjanen ”Vakiolaivausehdot 2008 Standard Shipping Terms 2008 on saatavissa mm. kauppakamareista.

Porttiehto Gate Term

Porttiehdossa kohteena on kappaletavara tai kontti tai muu vastaavalla tavalla käsiteltävä suuryksikkö. Lastinantajalla on vähimmät velvollisuudet.

Lastaussatamassa lastinantaja luovuttaa tavaran sovittuna aikana kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan. Rahdinkuljettaja purkaa tavaran saapuvasta ajoneuvosta ja siirtää sen alukseen.

Porttiehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastanottajalle sopimuksen mukaisesti joko satamavaraston lastauslaiturilla tai kuormattuna vastaanottajan kuljetusvälineeseen.

Porttiehto purkaussatamassa.

Perävaunuehto Trailer Term

Perävaunuehtoa voidaan käyttää silloin, kun lastinantaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan yksikön rahdinkuljettajalle tämän osoittamalla paikalla lastaussatamassa.

Perävaunuehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa vastaanottaja noutaa perävaunun rahdinkuljettajan osoittamasta paikasta.

Perävaunuehto purkaussatamassa.

Varastoehto Warehouse Term

Varastoehdon mukaan lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle lastaussataman varastossa, Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussataman varastossa. Roro-kuljetuksissa lastinantaja kuormaa tavaran lastialustalle ja rahdinantaja toimittaa tavaran lastialustalla lastaussataman varastoon.

Varastoehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja toimittaa roro-kuljetuksen tavaran lastialustalla satamavarastoon. Muissa kuljetuksissa lastiantaja luovuttaa tavara lastaussataman varastossa, kun rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan. Purkaussatamassa rahdinkuljettaja toimittaa tavaran varaston lattialle.

Varastoehto purkaussatamassa.

Konttiehto C/Y Term

Lastiantaja luovuttaa kontin tms. yksikön rahdinkuljettajalle asettaessaan kontin konttipihalle rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan.

Konttiehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja asettaa kontin konttipihalle, jossa vastaanottaja tarttuu siihen.

Konttiehto purkaussatamassa.

Laituriehto Quay term

Lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle lastaussatamassa laiturilla aluksen sivulla alukseen siirrettäväksi.

Laituriehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle laiturilla aluksesta purettuna.

Laituriehto purkaussatamassa.

Laivaehto Ship Term

Lastaussatamassa lastinantaja toimittaa tavaran alukseen.

Laivaehto lastaussatamassa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle aluksessa siitä purettavaksi.

Laivaehto purkaussatamassa.