Tiedonkulku satamassa

Tänä päivänä kaikkein tärkein satamakone on tietokone, joka välittää tiedot kuljetettavasta tavarasta kaikkien osapuolten kesken. Ilman tätä tietovirtaa tavara ei liiku.

Tavaraliikenteeseen liittyvä tietoliikenne alkaa kuljetussopimuksesta lastitilan varaukseen ja erilaisten lastaussuunnitelmien, kuljetuksen varmistusten, raportointien, seurannan, maksujen ja lupien kautta tuotteen luovutuslupaan kohdesatamassa. Rahtikirja kulkee tavaran mukana koko ajan ja kertoo tavaran tarkat tiedot ja omistajan.

Tiedot kulkevat usein jopa kymmenien eri toimijoiden väillä, kuten lastinantajan, varustamon, ahtausyrityksen, huolitsijan, maakuljetusyrityksen, tullin ja satamalaitoksen välillä ennen kuin tuote on kulkenut lähettäjältä vastaanottajalle.

Tiedot kulkevat useasti yhä sähköpostin liitetiedostoina, mutta yhä enemmän maailmalla on otettu käyttöön satamayhteisön yhteisiä tiedonvälitysalustoja, kuten Hampurin sataman Intra-järjestelmä. Suomessa toimii viranomaisyhteistyöhön Portnet-järjestelmä, mutta yksityiset toimijat välittävät keskenään yhä joka taholle erikseen. Tavoite olisi kehittää tiedonkulkua siten, että tiedot tarvitsee syöttää järjestelmään vain kertaalleen ja jokainen osapuoli voi käyttää samaa järjestelmää.