Viesti yrittäjille

Yrittäjän kannattaa tutustua Logistiikan Maailman käytännönläheisiin perustietoihin ja varmistaa, että myös henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta yrityksiltä, joissa materiaalimme on eritasoisia tehtäviä suorittavien henkilöiden jatkuvassa käytössä.

Säännöllisesti päivitettävät aineistomme soveltuvat hyvin työntekijöiden perehdyttämiseen ja sisäiseen koulutukseen. Kansainvälisessä toiminnassa avuksi ovat englanninkieliset aineistomme.

Ajankohtaista yrittäjälle

  • etätyöskentely onnistuu sitä paremmin mitä laaja-alaisemmin perustiedot logistiikasta ovat tekijöiden hallinnassa.
  • kaikkea ei tarvitse ulkoistaa sillä monipuolinen työ on kiinnostavaa omassa työyhteisössä.
  • yhdessä tuotanto, hankinta ja logistiikan eri vaiheiden kehittäminen on aina ollut tuottoisaa. Kyllä todella kannattaa lukea esim. Hankinta ja myynti -osio.
  • tietoa ja erilaisia tietoteknisiä ratkaisumalleja on runsaasti tarjolla ja käytössä – ovatko ne todella kaikki käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita omassa yrityksessä?
  • logistiikassa on kyse n. 10-20% menoeristä. Kilpailija on jo ehkä tämän oivaltanut ja on niiden kymmenien tuhansien ”Logistiikan Maailma” -tietojen käyttäjien joukossa.
  • logistiikanmaailma sivuille on perustietoa koottu asiantuntijoiden toimesta ja sitä päivitetään ahkerasti.
  • Jos jotain mielestäsi tärkeää aineistoa puuttuu sivuiltamme niin kerro siitä meille vaikkapa sähköpostitse.
  • Huom ! Toimeen otetulla harjoittelijalla tai jopa kesäharjoittelijalla kannattaa teettää yhtiössä annetuista työtehtävistä opinnäyte. Tutustu logistiikka-alan AMK-opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.
  • Suomi nousuun yhdessä!
Logistiikan Maailman osaamistestit osaamisen todentamisessa!

Aineistoja PÄIVITETÄÄN jatkuvasti asiantuntijoiden toimesta. Mikäli puutteita tai korjausehdotuksia ilmenee – niistä meille tietoa – tehdään yhdessä.

Suomalaisen yrityksen henkilökunnalla ei aina ole aikaa ja mahdollisuuksia osallistua edes osaan erilaisiin näillä sivuilla esiin tuotuja aiheita käsitteleviin tapahtumiin. Perustiedot on syytä aina hankkia ensin Logistiikan Maailma -sivuilta ja vasta sen jälkeen jatkaa ”jatkojalostamista” oman yrityksen tarpeet tietäen.

Mitä paremmin myyjä ymmärtää ja tuntee ostajien ajatukset ja toivomukset, sitä tuloksellisempaa on hänen toimintansa. Samoin ostajan on hyvä olla perillä myyjän ajatuksista ja tarpeista. Kaikessa liiketoiminnassa on loppujen lopuksi kyse myynnistä.

Logistiikan Maailma -tarjoaa käytännönläheistä ja ajantasaista tietoa kaikista logistiikan osa-alueista. Suosittelemme tallentamaan sivuston omien suosikkien joukkoon ja jakamaan tiedoksi koko yrityksen henkilöstölle.

Sivuston vapaasti käytettävästä aineistosta voit myös poimia ja rakentaa omalle yrityksellesi ja henkilöstöllesi sopivan tietopaketin. Jos otat sivuston materiaalia perehdytyskäyttöön, muistathan tarkistaa tiedon ajantasaisuuden säännöllisesti. Mikäli havaitset puutteita sivuston sisällöissä, pyydämme ilmoittamaan asiasta osoitteeseen info@reijorautauomansaatio.fi

Kehitetään Suomea!