Arvonlisävero huolinnassa ja kuljetuksessa

Arvonlisäveron astuttua voimaan Suomessa 1.1.1994 alkaen valtaosa palveluista säädettiin arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Vastaavasti myös ostovähennysoikeus koskee näitä palvelujen tarjoajia. Huolinta- ja kuljetusala on näin ollen myös arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi kuljetuspalvelujen myynnistä on omat sääntönsä, joissa tärkeä merkitys on kuljetuspalvelujen alkamispisteellä, sanalla ”välitön” sekä käänteisellä verovelvollisuudella. Jottei kuvio olisi aivan liian helppo, tilanne on luonnollisesti erilainen yhteisökaupassa ja kolmannen maan kaupassa, jossa lisäksi on eroavaisuuksia viennin ja tuonnin osalta.

Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotusta koskevat säännökset kokivat merkittävän muutoksen 1.1.2010 alkaen, kun myös palvelukauppa siirrettiin laajemman ilmoitusvelvollisuuden piiriin ja samanaikaisesti päätettiin muuttaa palvelukaupan arvonlisäverotusta siten, että elinkeinonharjoittajalle myytävät palvelut verotetaan pääsääntöisesti (poikkeuksiakin on) ostajan sijaintivaltiossa.

Elinkeinonharjoittajina pidetään kaikkia arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaavaan merkittyjä oikeushenkilöitä. Palvelun myynti muille kuin elinkeinonharjoittajille eli kuluttajille arvonlisäverotetaan pääsääntöisesti entiseen tapaan siinä valtiossa, johon myyjä on sijoittunut/palvelu suoritettu. Tähänkin sääntöön on joukko poikkeuksia. Tässä huolinta-alan käsikirjassa pyrimme keskittymään niihin tilanteisiin, joissa suomalainen alv-rekisteröity huolinta- tai kuljetusliike laskuttaa asiakkaitaan eri maissa.

Huolinta-alan alv-ohjeet

1 A) Myynti elinkeinonharjoittajalle Suomeen Euroopan...

Avaa sivu

Huolinta-alaa sivuavia alv-säännöksiä

Arvonlisäverolain 94 b § Arvonlisäverolain 94...

Avaa sivu

Arvonlisävero ja tullaus

Tullauksella tarkoitetaan toimintaa, joka on osasuoritus...

Avaa sivu

Arvonlisäverottomuuden ilmoittaminen laskulla

Mikäli palvelua tai tavaraa myydään arvonlisäverottomana,...

Avaa sivu

Veroilmoitus ja palvelukauppa

Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista ilmoitetaan: arvonlisäverotavaroiden maahantuonnit EU:n...

Avaa sivu

Ulkomaalaispalautukset

1.1.2010 alkaen muuttui myös ns. ulkomaalaispalautuksen...

Avaa sivu

EU-maiden alv-tunnisteet

Myös kuljetusalalla on palveluiden myynnissä toiseen...

Avaa sivu