EU – Euroopan unioni

Suomi Euroopan unionin jäsenmaana

Suomen nykyinen jäsenyys Euroopan unionissa yhtenä sen 28:stä jäsenmaasta (tilanne 23.6.2014) on muuttanut radikaalisti ennen jäsenyyttämme olevia ulkomaankaupan käytäntöjä. Yhteisömyynnit ja -hankinnat ovat sisäkauppaa eikä niistä tehdä tuonti- tai vientitullauksia. Mahdollinen tilastointivelvoite ei sinällään ole tullitoimenpide, vaikkakin tilastot eräissä maissa kuten Suomessa kerää tullilaitos. Valmisteverotuksen osalta on voimassa ns. harmonoituja valmisteveroja, joita maat saavat kantaa yhteispäätöksin ja sen lisäksi on myös omaan kansalliseen lainsäädäntöömme perustuvia kansallisia valmisteveroja. Lisäksi mm. henkilöautojen ja moottoripyörien verotus on unionin säännösten ulkopuolella.

Tulliliitto

EU on tulliliitto. Tulliliittoon kuuluvat jäsenvaltioiden alueet ovat:

 1. Belgia,
 2. Tanska lukuun ottamatta Färsaaria ja Grönlantia,
 3. Saksa lukuun ottamatta Helgolandin saarta ja Büsingenin aluetta,
 4. Espanja lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa,
 5. Kreikka,
 6. Ranska mukaan lukien merentakaiset departementit Guadaloupe, Ranskan Guyana, Martinique ja Reunion,
 7. Irlanti,
 8. Italia lukuun ottamatta Livignon ja Campione d’Italian kuntia sekä Luganojärven kansallista vesialuetta,
 9. Luxemburg,
 10. Hollanti,
 11. Portugali,
 12. Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti lukuun ottamatta Gibraltaria,  eroaa Euroopan Unionista 31.12.2020,
 13. Itävalta,
 14. Suomi,
 15. Ruotsi,
 16. Kypros lukuun ottamatta Turkin hallitsemaa pohjoisosaa,
 17. Latvia,
 18. Liettua,
 19. Malta,
 20. Puola,
 21. Slovakia,
 22. Slovenia,
 23. Tsekki,
 24. Unkari,
 25. Viro,
 26. Bulgaria
 27. Romania ja
 28. Kroatia.

Edellä lueteltujen alueiden aluemeret, sisäiset merialueet ja ilmatilat kuuluvat myös yhteisön tullialueeseen. Lisäksi seuraaviin maihin ja alueisiin liittyy poikkeavia sääntöjä:

 • Ahvenanmaa kuuluu tullialueeseen, mutta ei veroalueeseen
 • Kanariansaaret kuuluvat tullialueeseen, mutta eivät veroalueeseen
 • Ranskan muut merentakaiset departementit ja alueet Mayotte ja Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australiassa ja Etelämantereella eivät kuulu tullialueeseen eivätkä veroalueeseen, , Mayotte kuuluu tullialueeseen muttei veroalueeseen
 • Vatikaani, Färsaaret ja Grönlanti eivät kuulu Euroopan unioniin eivätkä tullialueeseen
 • Andorra ei kuulu Euroopan unioniin, mutta kuuluu tullipassitusalueeseen tullinimikeryhmien 25-97 osalta
 • Monaco kuuluu tullialueeseen, vaikka ei kuulukaan Euroopan unioniin
 • San Marino ei kuulu Euroopan unioniin, mutta kuuluu tullialueeseen lukuun ottamatta Euroopan Hiili- ja Teräsyhteisön tavaroita tullinimikeryhmistä 72 ja 73
 • Agios Oros/ Kreikka kuuluu tullialueeseen, mutta ei veroalueeseen

EU:n ehdokasmaita ( tilanne kesäkuu 2017 ) ovat Turkki, Makedonia, Albania, Bosnia Herzegowina, Montenegro, Serbia ja Islanti, joka viimeksi mainittu veti hakemuksensa pois poliittisen päätöksen jälkeen keväällä 2014. Turkin tilanne on haastava, monessa nykyisessä Unionin jäsenmaassa ei olla tyytyväisiä Turkin poliittiseen kehitykseen ja selvää vastustusta maan jäsenyydelle löytyy.

Yhteisön arvonlisä- ja valmisteveroalue

Euroopan yhteisön veroalue ei ole identtinen yhteisön tullialueen kanssa. Yhteisössä on mahdollista jättää jokin jäsenvaltion alueella sijaitseva alue veroalueen ulkopuolelle. Veroalueen ulkopuolelle jätetyt alueet saavat arvonlisä- ja valmisteverotuksessa kolmannen maan aseman eli niitä kohdellaan niin kuin ne olisivat yhteisön ulkopuolisia maita.

Veroalue muodostuu jäsenvaltioista ja niihin kuuluvista alueista, joita ovat:

 1. Alankomaat
 2. Belgia
 3. Bulgaria
 4. Espanja mukaan lukien Baleaarit
 5. Irlanti
 6. Iso-Britannia mukaan lukien Man-saari (ovat eronneet EU:sta alkaen 1.2.2020, mutta EU:n kaupalliset käytännöt jatkunevat siirtymäajan loppuun 31.12.2020 saakka)
 7. Italia
 8. Itävalta
 9. Kreikka
 10. Kypros (turkkilaista pohjoisosaa eivät EU:n sisäkaupan säännökset koske kreikkalaisen eteläosan hylättyä yhdistymissopimuksen huhtikuun 2004 kansanäänestyksessä)
 11. Latvia
 12. Liettua
 13. Luxemburg
 14. Malta
 15. Portugali mukaan lukien Azorit ja Madeira
 16. Puola
 17. Ranska mukaan lukien Monaco
 18. Romania
 19. Ruotsi
 20. Saksa
 21. Slovakia
 22. Slovenia
 23. Suomi
 24. Tanska
 25. Tsekki
 26. Unkari
 27. Viro
 28. Kroatia
Veroalueen ulkopuolelle jätetyt alueetTulliasiakirjat
Helgolandin saariVientitullaus
Büsingenin alueVientitullaus
CeutaVientitullaus
MelillaVientitullaus
Kanarian saaretRanskan departementti MayotteVientitullaus + T2F-passitus
Livigno, Campione d’ItaliaVientitullaus
Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueetVientitullaus
Ranskan merentakaiset departementit Saint Pierre-et-Miquelon, Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia ja Ranskan territoriot
Australiassa ja Etelämantereella
Vientitullaus
Agios O’rosVientitullaus
KanaalinsaaretVientitullaus + T2F-passitus
Ahvenanmaan maakuntaManner-Suomen yksinkertaistetut menettelytVientitullaus + T2F (huomioi)
Man-SaariVientitullaus + T2F-passitus
Kyproksen ”turkkilainen” pohjoisosaVientitullaus
AndorraNimikkeet 1-24 vientitullaus
Nimikkeet 25-97 vientitullaus + T2 passitus
Maataloustuotteet vientitullaus + T1-passitus + vientitukitavaroista T5-seuranta-asiakirja
San MarinoT2L laskulla arvo alle 10.000 € ja tulliasiakirjalla arvo yli 10.000 €
Tullinimikeryhmät 72 tai 73 vientiselvitys + T1-passitus

Suomi ja Ahvenanmaan maakunnan asema

Ahvenanmaa liittyi Euroopan unioniin samanaikaisesti kuin Suomikin eli 1.1.1995 lukien ja kuuluu yhteisön tullialueeseen. Tullia ei siten kanneta Ahvenanmaan ja yhteisön välisessä kaupassa. Suomen liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaa jää kuitenkin yhteisön veroalueen ulkopuolelle. Ahvenanmaa on yhteisön verotusta koskevien säännösten soveltamisalueen ulkopuolella ja sillä on verotuksessa kolmannen maan asema yhteisöön nähden. Ahvenanmaa käsitellään tarkemmin sivulla Suomi ja Ahvenanmaa.