Maantiekuljetusten sopimusehdot

Pohjoismaissa käytetään yleisesti Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä, jotka on julkaistu PSYM 2015 -ehtojen nimellä. Ehdot määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä määräyksiä huolitsijan vastuusta. Rahdinkuljettajan vastuusta on määritelty muun muassa tavaran katoamisen, vähenemisen ja vahingon osalta kuljetuksen aikana sekä tavaran luovutuksen viivästymisestä. Lisäksi määritellään milloin vastuu alkaa ja päättyy.

Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto ry on lisäksi määritellyt kansainvälisen maaliikenteen yleiset kuljetusehdot, joita käytetään kansainvälisissä maantiekuljetuksissa PSYM 2015 -ehtojen ohella. Maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot sisältävät vakiosopimusehtoja kuljetustoimeksiannon suorittamisesta, kuljetustilauksen teosta, kuljetettavan tavaran lastaamisesta ja purkamisesta sekä kuljetettavan tavaran pakkaamisesta. Vakioehdot täydentävät maantiekuljetuksia koskevassa tiekuljetussopimuslaissa rahdinkuljettajan sekä kuljetusasiakkaalle asetettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tiekuljetuksiin sovelletaan myös tiekuljetussopimuslakia. Sen soveltamisala määritellään seuraavasti: lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen osapuoli (kansainvälinen kuljetus). Laissa määritellään muun muassa kuljetussopimuksen osalta rahtikirjan tekemisestä ja sisällöstä, sopimuskumppaneiden oikeuksista ja velvollisuuksista, tavaran luovuttamisesta ja vahingonkorvauksen sovittelusta.