Tilauksesta suunnittelu (ETO)

Tilauksesta suunniteltaessa (ETO eli Engineer to Order) tilauksen kohdennuspiste (OPP) sijaitsee syvimmällä tuotannossa eli kauimpana asiakkaasta muihin tuotantotyyppeihin verrattuna (tilauksesta valmistus, tilauksesta kokoonpano ja varasto-ohjautuva tuotanto).

Tuote valmistetaan asiakkaan tilauksen pohjalta, mutta valmistamisen lisäksi tilaukseen liittyy myös tuotesuunnittelua. Lopputuotevarastoa ei ole, vaan tuotannon varastot ovat keskeneräistä tuotantoa sekä materiaaleja, komponentteja ja osia. Tuotanto voi myös toimia ilman materiaalivarastoja tai vähäisillä materiaalivarastoilla ja hankkia tarvittavat materiaalit asiakastilauksen mukaan.

ETO

Tilauksesta suunnittelu on tyypillinen toimintatapa tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee juuri hänelle valmistetun tuotteen. Esimerkiksi laitteisto mitoitetaan tarkan käyttökohteen mukaisesti tai tuotteeseen vaaditaan toiminnallisuutta jota olemassa olevissa tuotteissa ei ole. Suunnittelun määrä voi vaihdella: tilauksesta suunnittelussa suunnittelu voi tarkoittaa pientä tilauskohtaista modifikaatiota tai mitoitusta – tai kokonaan uuden toiminnallisuuden suunnittelua tuotteeseen. Tilauksesta suunnittelussa on eri tuotantotavoista pisimmät toimitusajat asiakkaalle, mutta asiakkaalle voidaan tarjota juuri tarpeen mukainen tuote; tuotevarianttien määrä on ainakin teoriassa äärettömän suuri. Varastoriskit ja varastoon sitoutunut pääoma ovat yleensä myös pienempiä kuin muissa tuotantomuodoissa.