Rautatieliikenteen organisaatiot ja roolit

Suomessa vanhan VR:n eli Valtionrautateiden aika loppui vuonna 1995, jolloin VR-Yhtymä Oy perustettiin. Se on tästä lähtien toiminut osakeyhtiömuotoisena, täysin valtion omistamana yrityksenä, jonka pääasiallinen tehtävä on liikenteen operointi.

Yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi keväällä 2022.

VR-Yhtymä jakaantuu eri divisiooniin, joita ovat:

VR Matkustajaliikenne vastaa nimensä mukaisesti matkustajaliikenteen hoidosta ja VR Transpoint vastaa tavaraliikenteestä.

Raideliikenteen kunnossapitoyritys VR FleetCare tarjoaa asiakkailleen kaluston ylläpitopalveluita.