Tilisiirtopohjainen maksaminen (ns. suorat maksut)

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista. Eri pankeilla on erilaisia menettelytapoja saman asian hoitamiseksi. Varmista finanssipalvelujen soveltuvuus ja käyttö aina omasta pankistasi!

Tilisiirtopohjaisten maksujen mukana ei kulje kauppaan liittyviä asiapapereita. Tilisiirtopohjaisia maksuja käytettäessä kauppakumppanien välinen molemminpuolinen luottamus on tärkeää. On varmistuttava, että myyjä lähettää ostajalle asiakirjat, joilla tavaran saa haltuun. Toisaalta myyjän on voitava luottaa siihen, että ostaja suorittaa sovituilla maksuehdoilla kauppahinnan. Tilisiirtopohjaisia maksuja käytetään siis toimittaessa pitkäaikaisten ja luotettavien kauppakumppanien kanssa kun maariskiä ei ole. Tyypillinen käyttö sisältää esimerkiksi ennakko- ja varausmaksut sekä toimituksen maksamisen osissa tai kokonaan yhdellä kertaa. Ostaja valitsee kauppasopimuksen ja maksuehdon perusteella soveltuvimman maksutavan.

Esimerkki maksuehdosta: Myyjä voi määritellä kauppasopimuksessa maksuajan ja maksuehdon vaikkapa seuraavasti:

14 d ./. 5 %, 30 d net = 14 days less 5 % 30 days net from date of invoice

Tällainen merkintä tarkoittaa, että jos ostaja maksaa laskun 14 päivän aikana, hän saa 5 prosentin ylimääräisen alennuksen. Jos ostaja maksaa 30 päivän kuluessa, hän maksaa laskuun merkityn nettosumman.

Tilisiirtopohjaisia maksuja ovat mm. maksumääräys ja SEPA-tilisiirto. Ne poikkeavat toisistaan seuraavasti:

 • Maksumääräys (engl. payment order)
  • Maksumääräys on karkeasti kotimaisen tilisiirron vastine rajat ylittävissä maksuissa. Se perustuu maksajan pankille antamaan toimeksiantoon välittää maksu saajalle peruuttamattomasti, ehdoitta ja rajoituksitta.
  • Täsmällinen tieto saajan pankkiyhteydestä on maksun nopeuden kannalta erittäin tärkeää. Tämä tulee huomioida sekä vientikaupassa (ulkomaiselle ostajalle annetaan oikeat pankkiyhteystiedot) että tuontikaupassa (ulkomaisen myyjän pankkiyhteystiedot ovat riittävän kattavat ja oikein)
  • Suomessa maksumääräyksiin sovelletaan pankkien lähtevien ja saapuvien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja.
 • SEPA-tilisiirto
  • Yhtenäisen euromaksualueen myötä alueen sisällä tehtävät, euromääräiset rajat ylittävät maksut eivät enää eroa kotimaisista maksuista.
  • SEPA-maksun edellytykset ovat: Maksajan ja saajan pankit sijaitsevat SEPA-maissa; Valuuttana euro; Maksajan ja saajan nimi on ilmoitettu; Saajan pankki on annettu virheettömänä SWIFT-osoitteena; Saajan tili on annettu virheettömänä IBANina; Maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista (kulukoodina on SHA, shared).

Lisäksi kansainvälisessä kaupassa käytetään sekkejä.

 • Sekki (engl. cheque, draft)
  • Sekin toimittamisesta saajalle vastaa ostaja itse. Tavallisia shekkejä ei suositella käytettäväksi ulkomaanmaksuliikenteessä eikä osa Suomessa toimivista pankeista enää tarjoa sekkien välittämistä ulkomaille ollenkaan.
  • Suomalaisen viejän kannattaa pyrkiä sopimaan jo kauppasopimusta solmiessaan maksun lähettämisestä Suomeen maksumääräyksenä.
  • Pankkien SWIFT-järjestelmässä välitettävää ns. SWIFT sekkiä voi harkita käytettäväksi, mikäli saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa. SWIFT-sekit toimivat vain tiettyihin maihin/tietyissä valuutoissa.

Jos maksaminen ulkomaille tai maksujen vastaanottaminen ulkomailta on toistuvaa ja säännöllistä, kannattaa yrityksen tiedustella omalta pankiltaan myös muita kansainväliseen maksuliikkeeseen liittyviä palveluita. Näitä ovat mm. tilin avaaminen ulkomaisessa pankissa sekä ulkomaisten laskusaatavien rahoitukseen liittyvät palvelut.