Pikakuljetuspalveluita käyttävät asiakkaat

Pikakuljetusten käyttö jatkaa kasvuaan vuosittain.

Asiakassegmentointi oli pitkään pikakuljetusalalla varsin suppeaa. Pitkälle jalostetut tuotteet, kuten elektroniikka sekä Life Science -sektorin tuotteet (lääkkeet, reagenssit jne.) ja asiakirjat muodostivat lähes 95 % kuljetuksista ja asiakkaita segmentointiin ensisijaisesti toimialan mukaan. Painopisteenä olivat ensisijaisesti yritysasiakkaat ja yritysasiakkaiden väliset kuljetukset.

Asiakassegmentoinnin toinen tärkeä ulottuvuus toimialan lisäksi on ollut kuljetusten aikakriittisyys ja kuljetusajan merkitys asiakkaan logistessa kokonaisuudessa. Tuotteilla on kiire joko tuotannollisista syistä tai tärkeiden asiakirjojen saapuminen määrättyyn paikkaan tiettynä aikana on ratkaisevan tärkeää. Suurimpina yritysasiakassegmenttinä olivatkin esim pankki- ja vakuutusyhtiöt sekä kansainvälistä toimintaa harjoittavat elektroniikka- sekä lääkealan yritykset.

Nykyisin pikakuljetusten käyttö on levinnyt kaikkiin asiakassegmentteihin. Syitä tähän on käytön helppous sekä kokonaiskuljetuskustannusten edullisuus verrattuna vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin. Kolmas merkittävä tekijä on tuotteiden elinkaaren lyhentynyt ikä. Tästä johtuen tuotteiden varastointi ei ole enää mielekästä eikä kustannustehokasta. Viimeisenä muttei vähäisimpänä vaikuttavana tekijänä on ollut sähköisen kaupankäynnin helpottuminen sekä arkipäiväistyminen.

Verkkokaupan lähes räjähdysmäinen kasvu on antanut merkittävän sykäyksen pikakuljetusten kasvulle. Yritykset pyrkivät mahdollistamaan tuotteidensa helpon saatavuuden globaalisti, mihin pikakuljetus on erinomainen vaihtoehto. 2010 luvulla merkittävästi kasvanut verkkokauppa (Business to Consumer, B2C) sekä kuluttajien välinen kauppa (Consumer-to-Consumer, C2C) ovat muuttaneet painopistettä merkittävästi. Loppukuluttajille toimitettavat lähetykset muodostavat nykyään merkittävän osan maailmanlaajuisista pikakuljetusten tavaravirroista.

Tärkeimpiä syitä pikakuljetusten käyttöön globaaleilla markkinoilla ovat maailmanlaajuisen kattavuuden lisäksi luotettavuus, seurattavuus, nopeus  ja turvallisuus. Source: Global Express Assiciation.