Ulkomaankaupan asiakirjoja

Ulkomaankauppaan liittyy runsas määrä erilaisia dokumentteja kuten esimerkiksi sopimuksia, rahtikirjoja, todistuksia ja valtakirjoja.

Business Finland

Business Finland on asiantuntija- ja palveluorganisaatio,...

Avaa sivu

Kauppalasku

Kaupallisista lähetyksistä laadittavan kauppalaskun tulee sisältää...

Avaa sivu

Alkuperätodistus

Mikäli halutaan päästä osallisiksi kauppasopimuksessa sovituista...

Avaa sivu

INF-todistukset

Tullilaitoksen INF-todistukset ovat erilaisiin menettelyihin tarkoitettuja...

Avaa sivu

Konossementti (Bill of Lading)

Konossementti on merikuljetuksiin liittyvä asiakirja. Konossementillä...

Avaa sivu

Merirahtikirja (Liner Waybill, LWB)

Merirahtikirja on: rahdinkuljettajan puolesta annettu todistus...

Avaa sivu

Kansainvälinen autorahtikirja (CMR)

Kansainvälisessä kuorma-autorahtiliikenteessä on autorahtikirja samalla lähettäjän...

Avaa sivu

Kansainvälinen rautatierahtikirja (CIM)

Jokaisesta rautateitse tapahtuvasta tavarakuljetuksesta tehdään rahtikirja,...

Avaa sivu

Lentorahtikirja (AWB)

Lentorahtikirja on lentokuljetuksiin liittyvä asiakirja. Se...

Avaa sivu

ATA-CARNET

ATA-carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi...

Avaa sivu