Arvonlisäverottomuuden ilmoittaminen laskulla

Mikäli palvelua tai tavaraa myydään arvonlisäverottomana, tulee myyjän laskulla ilmoittaa arvonlisäverottomuusperuste joko sanallisesti tai viittaamalla arvonlisäverolain asianomaiseen kohtaan.

Lainkohtamuotoisen ilmoittamisen – joka lienee yleisin tapa Euroopan unionissa – ongelmana on, että jokaisessa EU-maassa on oma arvonlisäverolainsäädäntö, jolloin yksikään lainkohta ei automaattisesti aukea toisessa maassa toimivalle laskun vastaanottajalle. Aikaisemmassa yhteenvedossa eri palveluiden huolintaliikelaskutuksesta on otettu kantaa mahdolliseen sanalliseen verottomuusperusteeseen kuten esimerkiksi ”Reverse Charge” eli käänteinen verovelvollisuus englannin kielellä.

Ulkomaille lähetettäviin laskuihin ei ehkä ole kovin viisasta käyttää suomenkielisiä sanallisia selityksiä.