Suomalaisen tulliasiakkaan oikeusturva

Suomessa toimi Tullihallitus vuosina 1812–2012 tulliasioiden keskusviranomaisena. Piiritullikamarit olivat loppuvuosina Tullihallituksen alaisia alayksikköjä. Tullihallituksessa toimi myös valitusasiain toimisto, jolla oli oikeus muuttaa piiritullikamarien päätöksiä myös hyvinkin tulkinnallisissa tilanteissa, ja tätä oikeuttaan valitusasiain toimisto myös käytti. Tämä kirjoitus ei koske valtaosaa oikaisuvaatimuksia, kuten jälkeenpäin esitettyjä alkuperäasiakirjoja ja muita selkeitä verotusasioita.

Nykyisin ei ole piiritullikamareita eikä Tullihallitusta, joten valitustie tulkinnallisissakin tullinimike- ja muissa ehkä hankalissakin tulliasioissa kulkee yhden tulliviranomaisen eli tullin kautta Helsingin hallinto-oikeuteen, josta voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos viimeksi mainittu myöntää valitusluvan.

Tämän päivän tilanteessa valitettaessa Helsingin hallinto-oikeuteen ainoa lausuja on yleensä tulli, joka ani harvoin lausuu omaa aikaisempaa päätöstään vastaan. Samanaikaisesti tullilaitos voi valvoa omaa kantaansa myös eräissä tilanteissa käräjäoikeusmenettelyn kautta vedoten tulliselvitysrikoslakiin tai veropetokseen.

Tullilaitoksen tehtävä on tietenkin valvoa tullausasioihin liittyvän verotuksen ja käytäntöjen yhdenmukaisuutta tässä päätehtävässään hyvinkin onnistuen niin Euroopan Unionin kuin Suomenkin puolesta. Verrattuna aikaan Tullihallitus katson ainakin jossain määrin tullilaitoksemme asiakkaan oikeusturvan kaventuneen.

Rauli Werdermann
Emeritus huolintajohtaja