Kategoria: Kai

Kuljetusvastuuvakuutus

Huolitsijalla, rahdinkuljettajalla, varastonpitäjällä ja ahtaajalla sekä erilaisilla kuljetuksiin liittyvien niin sanottujen lisäarvopalvelujen tuottajilla on vastuu haltuunsa uskotusta tavarasta. Vastuuta eri kuljetusmuodoissa säätelevät ja rajaavat kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset (konventiot). Kuljetusvastuuvakuutus ei ole...

Tavarankuljetusvakuutus

Yritykselle voi aiheutua huomattavia kustannuksia kuljetusvahingosta, sillä rahdinkuljettajan ottamat kuljetusvastuuvakuutukset eivät aina riitä kattamaan kaikkia tavaran omistajalle sattuneita vahinkoja. Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaralle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat myyjän, ostajan tai muun tavaranomistajan riskillä. Vahinko voi...

Vakuutukset

Tavarankuljetusvakuutus vai kuljetusvastuuvakuutus? Tavarankuljetusvakuutuksella vakuutetaan kuljetuksen kohteena olevaa tavaraa. Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, jolla on sopimuksen mukaan riski tavaravahingoista kuljetuksen aikana mukaan lukien kuljetuksen kuuluvat välivarastoinnit. Vastuun määrittelyyn kauppasopimuksessa käytetään yleensä vakiintuneita...