Kategoria: Rip

Termit

Esikuljetukset (nouto) ovat vientiliikenteen alkuvaihe, jossa lähetettävä tavara kuljetetaan lähettäjältä ulkomaan maantiekuljetusten terminaaliin taikka satama- tai lentoterminaaliin lastattavaksi varsinaista ulkomaankuljetusta varten. Jälkikuljetukset (jakelu) ovat tuontiliikenteen loppuvaihe, jossa maahan saapuva tavara kuljetetaan tuloterminaalista vastaanottajalle. Runkokuljetukset...

Kuljetusehdot

Pohjoismaissa käytetään yleisesti Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä, jotka on julkaistu PSYM 2015 -ehtojen nimellä. Ehdot määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä määräyksiä huolitsijan vastuusta. Rahdinkuljettajan vastuusta on määritelty muun muassa tavaran katoamisen,...

Mitat, painot ja yhdistelmätyypit

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä, mutta merkittävässä roolissa ovat myös kansalliset säädökset, jotka koskevat mm. ajoneuvojen käyttöä tiellä, rekisteröintiä, katsastusta ja verotusta. Ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat on kuvattu...

Kalusto

Tavarankuljetuksiin käytetään yleisimmin paketti- ja kuorma-autoja sekä ajoneuvoyhdistelmistä, jotka muodostuvat vetoautosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta. Kuorma-autossa on tyypillisesti rungon päälle rakennettu lava, kontti tai muu rahdin kuljetukseen käytetty tila. Ajoneuvoyhdistelmiä ovat puoliperävaunu- ja...

Tietovirrat

Jotta tavara voisi liikkua, myös siihen liittyvän tiedon on siirryttävä kuljetusjärjestelmässä. Keskeisimmät tietovirrat ovat hinnoitteluun liittyvät tarjouspyynnöt ja tarjoukset, kuljetettavan tavaran tilaustieto asiakkaalta kuljetusyritykselle, tilauksenvahvistus, lähetyksen yksilöivä rahtikirjatieto, lähetyksen seurantatiedot, saapumisilmoitus ja mahdolliset palautteet...

Hinnoittelu

Maantiekuljetuksen hinnoittelun keskeisimmät tekijät ovat kuljetettavan matkan pituus, rahditusperuste, asiakkuus, tarvittavat lisäpalvelut ja polttoaineen hinnan perusteella määräytyvä polttoainelisä. Lisäpalveluita voivat olla muun muassa määritelty kuljetuslämpötila, jakelu tiettynä ajankohtana, terminaalikäsittelyt ja apumiehen käyttö. Kuljetus toteutetaan...

Luvat, käyttötilanteet, prosessi ja markkinat

Maantiekuljetusten luvat Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelevät EU:n liikenteenharjoittaja-asetus ja tavaraliikennelupa-asetus sekä Suomen osalta laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä eli ns. tavaraliikennelaki. Sen mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tavaraliikennelupaa....

Maantiekuljetus

Maantiekuljetukset ovat keskeisin osa kuljetusjärjestelmää ja yleisin tavarankuljetuksen muoto. Noin 90 % tavarasta kuljetetaan kuorma-autolla. Yleisyyteen vaikuttavat maantiekuljetuksen rooli muiden kuljetusmuotojen esi- ja jälkikuljetuksessa sekä Suomessa maantieteellisesti laajalle alueelle hajasijoittunut teollisuus ja asutus. Muihin kuljetusmuotoihin...