Kategoria: Ulk

SOLAS-konttipunnitukset merituonnissa

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 1.7.2016 voimaan astuneet maailmanlaajuiset Solas-turvamääräykset koskevat myös merituontia. Kaikki järjestön alaiset valtiot ovat valmistelleet tahollaan SOLAS-määräysten täytäntöönpanoa ja käytäntöön soveltamista. Suomessa asiaa valvova viranomainen on Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto). Edustajamme ovat...

Suomen tieverkko

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii väylistä vastaava virasto, Väylä. Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen liikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja...