Varastohyllyt

Hyllytön varastointi

Periaatteessa halvin varastointiratkaisu on hyllytön varastointi. Se on mahdollista kun varastointiyksiköitä voidaan pinota päällekkäin. Esimerkiksi laatikot, häkit ja nestekontit soveltuvat pinottaviksi. Myös lavakuormia voidaan pinota päällekkäin jos ne kestävät pinoamisen.

Hyllytöntä varastointia on myös bulkkitavaran varastointi laareissa tai kasoissa/aumoissa sisätiloissa tai ulkona.

Nestekontteja pinottuna päällekkäin kuormalavavaraston käytävälle, BIM Finland Oy, Kouvola.

Kuormalavahyllyt

Kuormalavahyllyille voidaan sijoittaa tavaraa kuormalavoilla. Hyllyjä on saatavilla eri kantavuuksille ja ne mitoitetaan standardilavakokojen mukaisesti, jolloin tilankäyttö on optimaalista. Kuormalavan käsittely on helppoa ja lavalla voidaan varastoida monenlaista tavaraa, joten kuormalavahyllyt ovat varsin yleisiä erilaisissa varastoissa. Kuormalavahyllyt voidaan tarpeen mukaan varustaa erilaisin työskentelyä helpottavin ja työturvallisuutta parantavin lisävarustein.

Kuormalavahyllyt on standardisoitu standardilla SFS 3692. Standardin mukaan kuormalavahylly muodostuu pylväselementeistä, vaakapalkeista ja tarvittaessa takatuista. Yleisimmin hyllyvälit mitoitetaan lyhytsivukäsittelyä varten, eli siten, että lavan pitkä sivu on hyllyn syvyyssuunnassa ja trukki käsittelee lavaa sen lyhyeltä sivulta. Näin samalle hyllylle sopivat sekä FIN- että EUR-lavat.

Kuormalavat:

  • EUR-lava (80 cm x 120 cm) ja
  • FIN-lava (100 cm x 120 cm) ja
  • myymälä-/teho-/puolilava (80 cm x 60 cm).

Suomessa käytettävä FIN-lava perustuu VR:n käyttämään lavaan, joka on EUR-lavaa leveämpi, koska Suomessa on käytössä suurempi raideleveys.

Vakiokuormalavahyllyt voidaan rakentaa noin 15 metrin korkuisiksi.

Kuormalavahyllyjä, Nurminen Logistics, Vuosaari.

Syväkuormaushyllyt

Syväkuormaushyllyt ovat tilaa säästävä ratkaisu kun nimikemäärä suhteessa tavaravolyymiin on pieni. Syväkuormaushyllystössä trukki kulkee hyllyn ”sisällä” jolloin hyllyyn menevä trukkikäytävä on kapea ja vaatii kapeamallisen trukin, jossa on myös oltava turvakatos. Syväkuormaushyllyissä lavat ovat pitkä sivu käytävään päin, eli ne käsitellään ns. pitkäsivukäsittelynä.

Syväkuormaushyllyissä toteutuu LIFO-periaate eli viimeiseksi hyllytetty tavara otetaan ensimmäisenä ulos ja vastaavasti ensimmäiseksi hyllyn perälle hyllytetty tavara otetaan viimeisenä ulos.

Läpivirtaushyllyt

Läpivirtaushyllyissä tavara lastataan hyllyn toisesta päästä ja se siirtyy yleensä omalla painollaan hyllyn toiseen päähän, joka toimii purkupäänä. Läpivirtaushyllyjä on niin lava- kuin pakettitavaroille. Läpivirtaushyllyssä toteutuu FIFO-periaate.

Läpivirtaushyllystö on tilankäytöltään tehokas ratkaisu, mutta se edellyttää että samaa tuotetta on suuria määriä niin että yhdessä hyllyssä varastoidaan aina yhtä tuotetta.

Läpivirtaushylly voi toimia rullarataperiaatteella (pienoismalli), Tallinnan teknillinen korkeakoulu.

Pientavarahyllyt

Pienikokoiselle tavaralle, jota ei kerralla varastoida suuria määriä, on omia hyllystöratkaisujaan. Hyllystöt on usein rakennettu elementtisarjoista, joista voidaan koostaa erilaisia hyllystöratkaisuja ja jotka ovat helposti muunneltavissa tarpeen mukaan.

Siirtohyllyt

Siirtohyllyt ovat nimensä mukaisesti siirtyviä hyllyjä. Hyllyt ovat tiiviisti vierekkäin ja hyllyväli saadaan aikaan hyllyjä tarpeen mukaan siirtämällä. Tilan säästö on huomattava kun jokaisen hyllyn välille ei tarvita käytävää, vaan yksi hyllyväli on riittävä. Hyllyt siirtyvät joko kammella tai sähköisesti.

Siirtohyllyjä on eri kantavuuksilla. Kevytrakenteiset hyllyt sopivat hyvin esimerkiksi arkistokäyttöön. Myös tuotevarastoinnissa erilaiselle pientavaralle soveltuvat kevytrakenteiset siirtohyllyt ja raskasrakenteisemmat lavatavaralle, mikäli varastossa ei ole nopeatempoista keräilytoimintaa, siihen siirtohyllystö ei tehokkaasti sovellu.

Pitkän tavaran hyllyt

Pitkälle tavaralle tarkoitettuja hyllyjä kutsutaan uloke- tai oksahyllyiksi. Niissä varastoidaan kätevästi esimerkiksi tankoja, kankia, putkia, listoja ja muuta pitää tavaraa. Hyllyt voidaan mitoittaa tarpeen mukaan ja niitä on saatavana erilaisilla kantavuuksilla kevyen tavaran säilytyksestä hyvinkin raskaan tavaran kantavuuteen saakka.

Uloke- eli oksahyllyjä, Onninen Oy, Tallinna

Puutavarahyllyt

Puutavaraa voidaan varastoida ulokehyllyissä tai erityisissä puutavarahyllyissä, joissa eri tuotelajit voidaan varastoida irrallaan tai nipuissa omissa osastoissaan. Puutavarahyllystöratkaisut voivat sisältää niin kevyiden listojen kuin raskaankin puutavaran hyllyjä.

Pystykarusellit

Pystykaruselli on varastoautomaatti, jossa tavara varastoidaan hyllyissä, jotka pyörivät pystysuunnassa tuoden tarvittavan hyllytason keräilyaukon kohdalle. Pystykaruselli käyttää tilaa pystysuunnassa ja säästää siten varaston lattiapinta-alaa. Pystykaruselli voi olla usean kerroksen korkuinen ja siinä voi olla keräilyaukko useassa kerroksessa.

Rinnakkain tai vastakkain sijoitetut pystykarusellit mahdollistavat keräilijän/keräililjöiden työskentelyn usealla keräilyaukolla samanaikaisesti.

Pystykaruselleja on kevytrakenteisista pienentavaran karuselleista aina vankkoihin raskaamman tavaran malleihin, joten ne soveltuvat niin lähetysten keräilyyn kuin myös teollisuudessa käytettäviksi.

Pystykaruselli, Tallinnan teknillinen korkeakoulu.

Vaakakarusellit

Vaakakaruselli on vaakatasossa pyörivä varastoautomaatti, jossa oikea hylly tulee keräilijän kohdalle. Rinnakkain sijoitetut karusellit mahdollistavat keräilijän/keräilijöiden työskentelyn usealla keräilyaukolla samanaikaisesti. Vaakakaruselli on tilankäytöltään tehokas verrattuna esimerkiksi perinteiseen hyllystöratkaisuun.

Vaakakarusellissa voidaan varastoida mitoiltaan erilaisia tuotteita.

Modula-vaakakarusellin esittelyvideo havainnollistaa toimintaperiaatetta.