Varastointikustannukset

Logistiikkakustannuksista puolet on varastoihin ja varastointiin sitoutuvan pääoman kustannuksia. Varastointi on siten organisaatioissa huomattava kustannustekijä, joten sen kehittämisen avulla voidaan parantaa kustannustehokkuutta.

Varaston kustannuselementeistä yli puolet aiheutuu henkilöstökuluista, muut kulut jakautuvat rakennuksen ja tontin, koneiden, laitteiden ja kalusteiden sekä IT-laitteiden ja -ohjelmistojen
kesken.

Varastonohjaukseen liittyy useita kustannustekijöitä. Ne on tärkeä tunnistaa, jotta kuluja pystytään pienentämään. Varastonpitoon liittyviä kustannuksia ovat:

  • raaka-aineen tai tuotteen hinta
  • varastonpitokustannus
  • täydennyseräkustannus ja
  • puutekustannukset.

Varastonpitokustannus

Varastonpitokustannus (carrying cost) on kustannus, joka riippuu varaston arvosta.

Varastonpitokustannuksiin lasketaan pääomakustannus, varastotilan kustannus ja riskikustannus.

Pääomakustannus on vaihtoehtoiskustannus pääomalle eli tuottovaatimus ja toisaalta siihen luetaan mahdollisten lyhytaikaisten luottojen korko. Varastotilan kustannuksella tarkoitetaan esimerkiksi tilavuokraa. Varastotilan kustannus riippuu tuotteen mitoista ja säilytysvaatimuksista, kuten ilmastoinnista ja lämpötilasta. Riskikustannuksella viitataan menekki- ja hintariskiin.

Varastonpitokustannus on 10 – 40 prosenttia vuosittaisesta varaston arvosta. Kustannukset luonnollisesti vaihtelevat tuotteista riippuen.

Täydennyseräkustannus

Täydennyseräkustannus (ordering costs) viittaa tilaus-, asetus- ja lajinvaihtokustannuksiin sekä oston kertakustannuksiin.

Materiaalivarastoista aiheutuu tilauksen teko-, toimitusvalvonta-, laskuntarkastus- ja materiaalin vastaanottokustannuksia. Lisäksi pienerissä kuljetuskustannukset nousevat.

Koneiden asetus- ja lajinvaihtokustannuksia kertyy, kun kyse on valmistevarastoista ja keskeneräisistä tuotteista. Lajinvaihtokustannukset riippuvat tuotantokoneilla ajettavien eri laatujen määrästä ja lajinvaihtotarpeen tiheydestä.

Puutekustannukset

Puutekustannukset (stockout costs) johtuvat puutetilanteista.

Materiaalivarastoissa ne voivat syntyä erillistoimituksista, tuotantohäiriöistä, toimituksen kiirehtimisestä tai oman toimituksen myöhästymisestä.

Valmistevarastoissa puutekustannuksiin luetaan jälkitoimitukset ja mahdollisten asiakkaiden tai tilausten menettämiset puutetilanteiden vuoksi. Puutekustannusten arvioinnin avulla voidaan määritellä palveluaste ja varmuusvarastointitarpeet.