Yhteenlastauskeskukset

Kuljetuskustannuksissa voi säästää tuntuvasti kokoamalla tavarat suuremmaksi kertatoimituseräksi.

Logistinen yhteenlastausputki Hampuri (A) – Helsinki (B).

Varsinainen kuljetusmatka kahden ulkomaan välillä kuljetetaan usein yhtenä suurena kertakuormauksena, mutta sitä edeltävät noudot ja määrämaan jakelukuljetukset edellytettyihin toimitusosoitteisiin hoidetaan suoraan kuljetusliikkeen terminaalista käsin. Tarvittavat osoitetiedot välitetään useimmiten elektronisesti ja kuljetusliikkeen paikallisedustaja tulostaa noutoon tai jakeluun tarvittavat asiakirjat omista tietojärjestelmistään. Suuret keräilyerät mahdollistavat jopa päivittäisiä yhteyksiä yhdestä maasta toiseen.

Cross-docking-toiminnot

Cross-docking tarkoittaa logistisesta yhteenlastauskeskusta, johon on liitetty ristiinlastaus useammasta lähtöpisteestä, jopa eri maissa sijaitsevista. Logistisen kokonaisuuden muodostamiseen voi liittyä useita kuljetusputkia, ja samoille toimitusosoitteille onnistutaan parhaimmillaan yhdistämään useita lähetyksiä, joka tuo säästöjä, vähentää eriaikaisia toimituksia ja asiakas saa haluamansa tavarat yhdellä kertaa.

Suorat kuljetukset suomalaisten yritysten ostamille tavaroille kahden tai useamman muun maan välillä käymättä Suomessa lisääntyvät koko ajan, jota tosin vaikeuttaa Euroopan unionin arvonlisäverosäännöstö joskus hankaline kolmi- ja monikantasäännöksineen.