Varastotilojen suunnittelu

Varaston suunnittelussa on kaksi erilaista lähtötilannetta: joko suunnitellaan uusi varasto aivan alusta asti tai olemassa oleviin varasto- tai muussa käytössä olleisiin tiloihin suunnitellaan varasto.

Mikäli varasto suunnitellaan kokonaan alusta saakka, on mahdollista valita tarkoitukseen parhaiten sopiva varastotyyppi johon myös vaivatta saadaan halutun lainen varastotekniikka. Mikäli varasto suunnitellaan jo olemassa oleviin tiloihin, suunnittelun vapautta rajoittaa mm. käytössä olevan tilan korkeus, koko ja muoto sekä se, voidaanko olemassa olevia kulkuaukkoja ja mahdollisia väliseiniä siirtää, poistaa tai tehdä lisää.

Jos rakennetaan kokonaan uusi varasto, on valittavana enemmän ratkaisuvaihtoehtoja ja rakennus voidaan suunnitella alusta asti sen käyttötarpeiden mukaiseksi. Uutta varastorakennusta suunniteltaessa ratkaisee tontin koko ja muoto paljon sitä minkälainen tuleva varastorakennus on ja miten sen lastaus- ja purkulaiturit sijoittuvat.

Varaston suunnittelun vaiheet

Varaston suunnittelussa kannattaa edetä järjestelmällisesti vaihe vaiheelta ja ainakin seuraavat päätöksenteon ja suunnittelun vaiheet ovat keskeisiä suunnitteluprosessissa:

 • Tavoitteet varaston toiminnalle, tarpeet, sijoitusstrategia ja sijaintipaikalle asetettavat vaatimukset
 • Paikan valinta jos ei jo ole määrätty
 • Varastoitavan tavaran ominaisuudet → säilytys- ja käsittelyvaatimukset
 • Volyymit – kokonaisvolyymit, nimikevolyymit (nyt ja tulevaisuudessa)
 • Pääteknologiat → hyllystöt / varastoautomaatio
 • Alustava mitoitus rakennuksille
 • Tontinkäyttösuunnitelma
 • Riskien tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen
 • Varaston tarkempi mitoitus ja lay-out
 • Rakennustyyppi ja rakennusmateriaalit
 • Apulaitteet
 • Tavaravirrat ja nimikkeiden sijoittelu
 • Työmenetelmät
 • Ohjausjärjestelmä
 • Henkilöstösuunnitelma ja koulutus
 • Suunnitelmien tarkistaminen ja tarvittavat muutokset