Hyllystöratkaisut, trukit, kuljettimet ja elevaattorit

Varasto voi koostua pelkästään yhdestä hyllytyypistä. Jos kaikki tavara liikkuu kuormalavoilla voi varastossa olla pelkästään kuormalavahyllyjä, juures- ja vihannesvarastot puolestaan voivat toimia hyllyttömällä syväkuormausperiaatteella. Usein varastossa kuitenkin käsitellään tavaraa erilaisissa yksiköissä ja hyllytyyppejä tarvitaan useita. Monipuolisesta hyllytarpeesta hyvänä esimerkkinä ovat keskusliikkeiden varastot, joissa käsitellään hyvin erikokoista ja erityyppistä tavaraa, joiden kuljetuspakkaukset ja varastointiyksiköt ovat erilaisia. Tyypillisesti tarvitaan ainakin kuormalavahyllyjä ja pientavarahyllyjä, laajan tavaravalikoiman varastoissa myös ulokehyllyt ovat yleisiä.

Osa varastosta voi toimia syväkuormausperiaatteella joko syväkuormaushyllyin tai lattiapaikoin toteutettuna. Nopeasti kiertävä tavara ja lyhytaikaisesti varastoitava kampanjatavara saadaan näin käsiteltyä tilankäytön kannalta edullisesti.

Hyllystöjen valinnassa tulee mahdollisimman tarkoin ennakoida erilaisten hyllytyyppien tarve sekä hyllystöille asetettavat kantavuusvaatimukset. Useimpia hyllytyyppejä on saatavissa eri kantokykyisinä. Koska kevytrakenteisemmat ratkaisut ovat kustannuksiltaan alhaisempia, ei kuormituskestävyyden ylimitoittaminen ole kannattavaa.

Hyllystöjä ja hyllystöjen kokonaisratkaisuja tarjoavia toimittajia on paljon ja useimmilla on tarjolla myös asiantuntija-apua kokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Trukit, kuljettimet ja elevaattorit

Erilaisia trukkityyppejä on tarjolla kymmeniä. Trukin käyttöolosuhteet (sisäkäyttö, ulkokäyttö) ja vaatimukset nostokyvylle ja –korkeudelle sekä tilantarpeelle ratkaisevat trukkityypin valinnan. Varastossa voidaan tarvita useitakin erilaisia trukkityyppejä käsikäyttöistä laitteista raskaan tavaran käsittelykalustoon. Automaattitrukit suorittavat siirrot tehokkaasti varastoissa, joissa käsittelyvolyymit ovat suuret.

Trukin käyttöolosuhteista ja varaston energiaratkaisuista riippuen valitaan trukin käyttövoimaksi diesel, bensiini, nestekaasu tai sähkö. Ekologisia valintoja suosittaessa sähkö voidaan tuottaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla.

Trukkien tarjonta on laajaa ja toimittajien asiantuntemusta kannattaa hyödyntää trukkien valinnassa.

Kuljettimia käytetään paitsi automaattivarastoissa, myös muissa varastoissa tavaroiden siirtoon vakioreiteillä vaakatasossa tai viistosti. Elevaattorit puolestaan siirtävät tavaraa pystysuunnassa. Kuljettimien ja elevaattoreiden käyttö helpottaa ja nopeuttaa tavaransiirtoa ja on hyvä ratkaisu kun tavaraa täytyy siirtää vakioreitillä suuria määriä kuljettimille sopivissa erissä. Kuljettimia ja elevaattoreita on laaja valikoima erilaisen tavaran siirtotarpeisiin. Enemmän tai vähemmän kiinteinä ratkaisuina kuljettimien ja elevaattoreiden sijoittaminen varastoon edellyttää pysyvää käyttötarvetta.