Lastauslaiturit

Lastaus- ja purkulaiturien sijainti on tärkeä tekijä varaston materiaalivirtauksen sujuvuuden ja siten toiminnan tehokkuuden kannalta. Tontin muoto, varaston sijainti tontilla ja rakennuksen muoto vaikuttavat laiturien sijaintipäätökseen. Lastauslaiturien sijainti puolestaan vaikuttaa siihen minkälainen materiaalivirtaus varastossa voidaan toteuttaa.

Maantiekalustolle tarkoitetuissa lastauslaitureissa on erilaisia vaihtoehtoja. Suorissa laituripaikoissa ajoneuvon perä on vasten laituria ja ajoneuvojen paikat ovat vierekkäin laiturilla. Vinoissa laituripaikoissa ajoneuvopaikat ovat viistot ja laituri ns. sahanterälaituri. Sahanterälaituri on tilankäytöltään suoria laituripaikkoja tehokkaampi. Kampalaiturissa puolestaan on syvät ajoneuvopaikat ja laituri ulottuu myös ajoneuvon sivulle, jolloin lastin käsittely on mahdollista sekä perästä että sivuilta.

Katettu ja valaistu lastauslaituri parantaa työskentelymukavuutta ja turvallisuutta.

Yhä suositumpaa on käyttää tiiviitä oviaukkoja, jolloin erillistä lastauslaituria ei tarvita ja kaikki lastinkäsittely tapahtuu sisätiloissa. Tällöin varaston lattia on ajoneuvon lastitilan tasolla.

Tiiviit lastausovet mahdollistavat sen, että lastinkäsittely tapahtuu sisätiloissa.

Ajoneuvon kuormatila ja varaston lastaus-/purkualue ovat samassa tasossa mahdollistaen sujuvan työskentelyn.

Liikkuvat konttialustat lastausovilla. Kontti on helppo jättää alustalle ajoneuvosta tai lukilla ja liikkuvalla alustalla se saadaan siirrettyä tiiviisti oven eteen.

Lukilla käsiteltävä kontti konttitelineellä satamavarastossa.

Rautatievaunujen lastaus- ja purkulaituri voi olla varaston ulkopuolella tai tai sisällä varastossa. Kun kaikki lastinkäsittely tapahtuu sisätiloissa eivät sääolosuhteet vaikeuta toimintaa ja tavara on suojassa sateelta.

Varaston sisällä vaunun purku ja lastaus tapahtuu suojassa säältä.