Tontin käyttösuunnitelma, rakennustyyppi ja rakennusmateriaalit

Tontin käyttösuunnitelmassa huomioidaan tontin ja yleisen liikenneverkon liittymät tai liittymien mahdollisuus, rakennusten ja mahdollisen ulkovaraston koko ja muoto sekä sijainti tontilla.

Liikennejärjestelyissä paitsi sujuvuus, on myös turvallisuus huomioitava alusta saakka. Huomioitavia seikkoja ovat ainakin seuraavat:

  • Henkilö- ja tavaraliikenne erikseen
  • Henkilöstön ja asiakkaiden pysäköintipaikat ja turvallinen kulku niistä varastolle
  • Ulkovarastoalueella ei muuta kuin trukkiliikennettä
  • Tavaraliikenteen sujuvuus → sisääntulo ja poistuminen mahdollisuuden mukaan eri porteista, odotuspaikat
  • Ratakiskoille mieluiten ei tasoristeyksiä

Rakennustyyppi ja rakennusmateriaalit

Rakennuksen tyyppi riippuu paljolti varaston käyttötarkoituksesta ja varastotyypistä. Korkeavaraston ja toisaalta matalan kuormalavavaraston vaatimukset rakennukselle ovat erilaiset. Automaattivarastolle on omat vaatimuksensa samoin kuin erityisolosuhdevarastoille. Lämmittämätön varasto ja toisaalta lämpösäädelty varasto edellyttävät omanlaisiaan rakenne- ja materiaaliratkaisuja.