Varastopaikkajärjestelmä

Varastonimikkeiden sijoittelu perustuu johonkin varastopaikkajärjestelmään. Paljon käytetty järjestelmä perustuu aktiivi- ja reservipaikkoihin. Keräily tapahtuu aktiivipaikoilta, kun taas reservipaikat toimivat aktiivipaikkojen täydennysvarastoina. Aktiivipaikkoja ovat alimmat hyllyt ja muutoin keräilijän hyvin saavuttamat paikat, joilta keräily on mahdollisimman helppoa. Reservipaikat ovat kauempana lähettämöstä, ylähyllyillä tai muutoin vaikeammin tavoitettavissa paikoissa. Aktiivipaikan tyhjentyessä tavaraa siirretään reservipaikalta aktiivipaikalle.

Kiinteäpaikkajärjestelmässä jokaisella nimikkeellä on kiinteä vakiopaikkansa. Tämä järjestelmä on hyvä silloin kun volyymit eivät vaihtele suuresti. Mikäli volyymi vaihtelee paljon, voi jonkin nimikkeen vakiopaikka olla ajoittain tyhjillään. Tilankäytön kannalta kiinteäpaikkajärjestelmä ei välttämättä ole tehokas, sillä tyhjää tilaa voi olla runsaastikin.

Monipaikkajärjestelmä tai vaihtuvapaikkajärjestelmä perustuu vaihteleviin varastopaikkoihin eikä nimikkeillä ole vakiopaikkoja. Tavara sijoitetaan kulloinkin vapaana oleville paikoille ja samaa nimikettä voi olla samanaikaisesti usealla varastopaikalla. Tilankäytön kannalta monipaikkajärjestelmä on tehokas erityisesti kun tavaravolyymit vaihtelevat suuresti.

Yksi ratkaisu on myös käyttää aktiivipaikoilla kiinteäpaikkajärjestelmää ja reservipaikoilla monipaikkajärjestelmää. Tällöin keräilyn kannalta on hyvä kun nimikkeet löytyvät aina samoilta paikoilta ja toisaalta reservipaikkojen tilankäyttö on tehokasta.

On järjestelmä mikä tahansa, keskeistä on, että nimikkeiden paikannus on tarkkaa ja keräily sujuu kitkatta.

Varastopaikkaosoitteet

Selkeät varastopaikkatunnukset takaavat tuotteiden nopean löytymisen, inventoinnin tarkkuuden ja varaston sujuvan työprosessin. Yleinen tapa on antaa käytäville numero- tai kirjainkoodit, hyllyille, hyllyväleille ja -tasoille samoin oma koodinsa. Näin nimikkeen varastopaikkakoodi sisältää käytävän, hyllyvälin ja –hyllytason koodin, esim. Bo3.2 = käytävä B, oikea puoli, hyllyväli 3, toinen hyllytaso. Tai käytävien sijaan on kullekin hyllylle annettu oma koodi, jolloin varastopaikkakoodi voisi olla esimerkiksi: G5.3 = hylly G, hyllyväli 5 , kolmas hyllytaso.

Varastopaikkajärjestelmä vaihtomattovarastossa.

Hyllypaikkamerkintä kuormalavahyllyssä.

Hyllystöjen merkintä numerolla ja kirjaimella